Αρχική Ανακοινώσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προθεσμία εγγραφής και καταχώρισης: 28/02/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προθεσμία εγγραφής και καταχώρισης: 28/02/2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2017 16:11

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1Β/04.01.2017 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)για όποιες δραστηριότητες επιχειρήσεων είναι υπόχρεες σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, για τις ίδιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

                                          

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: http://wrm.ypeka.gr/

Οδηγίες Χρήσης: http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis.pdf

Πληροφορίες:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=4553&language=el-GR

Επικοινωνία: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=234&language=el-GR

Σχετική Νομοθεσία:

ΦΕΚ 1Β/04.01.2017

ΦΕΚ 2992Β/19.09.2016

Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016) - Κατάταξη δραστηριοτήτων

Ν. 4042 (ΦΕΚ 24Α/13.02.2012)

Ν. 4014/2011 (Α' 209)