Αρχική Ανακοινώσεις Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci - Υλοποίηση έργου: "Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Ικανοτήτων"
Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci - Υλοποίηση έργου: "Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Ικανοτήτων" PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 14 Δεκέμβριος 2010 10:38

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων σε συνεργασία με 5 διακρατικούς εταίρους υλοποιεί,  στα πλαίσια του τομεακού προγράμματος Leonardo Da Vinci, Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας, ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο με τίτλο : «Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Ικανοτήτων».

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός web-based συστήματος πιστοποίησης επιχειρηματικών προσόντων των πολύ μικρών επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προσόντα που αποκτούνται μέσω της τυπικής και άτυπης μάθησης.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα εργασίας:

  • Ανάπτυξη μιας κοινής – οριζόντιας για όλα τα επαγγελματικά περιγράμματα ψηφίδας σε θέματα επιχειρηματικότητας, με βάση τις αρχές και τις μεθοδολογίες του EQF και του ECVET.
  • Ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας και μηχανισμού πιστοποίησης επιχειρηματικών προσόντων.
  • Σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή εν web – based συστήματος πιστοποίησης επιχειρηματικών προσόντων.
  • Αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής.
  • Εκπόνηση σχεδίου ευρύτερης εκμετάλλευσης της συγκεκραμένης πιλοτικής εφαρμογής.

Οι διακρατικοί εταίροι που συμμετάσχουν στο έργο αυτό είναι:

  1. EQUAL IRELAND, Αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση, στην οποία μετέχουν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, τα πανεπιστήμια και ο κρατικός οργανισμός στήριξης της απασχόλησης της Ιρλανδίας, με αντικείμενο την προώθηση της πιστοποιημένης κατάρτισης.
  1. Bfw, Ο μεγαλύτερος οργανισμός παροχής επαγγελματικής κατάρτισης στην Γερμανία.
  1. Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ, Ο συνδικαλιστικός φορέας εκπροσώπησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Κύπρο.
  1. Vytautas Magnus University, Ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμιο της Λιθουανίας.
  1. ITCILO, Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.eu-cec.eu