Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την απασχόληση γραμματέων στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης (σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 748-24/2/2011)
Ανακοίνωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την απασχόληση γραμματέων στα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης (σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 748-24/2/2011) PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Οκτώβριος 2011 11:03

Κυρίες, κύριοι,

Με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καταγραφής στοιχείων και αξιολόγησης των προσόντων των ενδιαφερομένων για συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ειδικότερα για απασχόληση ως γραμματειακή υποστήριξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΝΠΙΔ) που δραστηριοποιείται στον τομέα των ερευνών – μελετών και της διά βίου εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων έχει αναλάβει από το Υπουργείο Παιδείας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) την υλοποίηση 335 σεμιναρίων διά βίου εκπαίδευσης, για περίπου 5.400 ωφελούμενους, σε 27 πόλεις, σε έξι (6) θεματικές ενότητες (ή 23 διαφορετικά θεματικά αντικείμενα). Η μέση διάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι 50 ώρες και η ωριαία αποζημίωση της γραμματειακής υποστήριξης θα είναι επτά (7) ευρώ μικτά.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι περίπου 20 μήνες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τα πρώτα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο 2011. Οι ενάρξεις των προγραμμάτων ανά αντικείμενο και ανά πόλη θα γίνονται σταδιακά εντός του προαναφερόμενου διαστήματος, αναλόγως των αιτήσεων ενδιαφέροντος εκ μέρους υποψηφίων εκπαιδευομένων και μετά από συγκρότηση των σχετικών εκπαιδευτικών τμημάτων.

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής γραμματέων προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  με αρ. πρωτ. 748-24/2/2011 οι διαδικασίες που έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

 • Δημοσίευση πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 24/2/2011
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 13/5/2011

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.336 αιτήσεις

 • Ολοκλήρωση της μηχανογραφικής καταγραφής των υποψηφίων: 25/7/2011
 • Ολοκλήρωση της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων (απαιτούμενων προσόντων) της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 30/9/2011

Η επιτροπή αξιολόγησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να διαβαθμίσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανάλογα με τα προσόντα τους συνυπολόγισε τα αναγκαία και  τα

επιπρόσθετα (συνεκτιμώμενα) στοιχεία που αναφέρονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν ήταν:

 • Εκπαιδευτικό επίπεδο (με ελάχιστο αναγκαίο το απολυτήριο Λυκείου)
 • Αποδεδειγμένη, με αντίστοιχα πιστοποιητικά, καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ
 • Επαγγελματική εμπειρία (με έμφαση στην εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων)

Βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανακοινώνει ότι:

 1. Σε σύνολο 1336 αιτήσεων 50 ενδιαφερόμενοι/ες δεν προσκόμισαν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αποδεικτικό στοιχείο γνώσης Η/Υ, επομένως αποκλείστηκαν από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
 2. Οι υπόλοιποι 1286 υποψήφιοι πληρούν τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου και γνώση Η/Υ), ωστόσο 115 άτομα εξ αυτών δεν διαθέτουν καθόλου εργασιακή εμπειρία, συνεπώς δεν συνεχίστηκε για αυτούς η διαδικασία αξιολόγησης
 3. Από τους 1171 εναπομείναντες απολύτως σχετική επαγγελματική εμπειρία διαθέτουν 53 άτομα. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα εντάξει στο Μητρώο συνεργαζόμενων γραμματέων προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης τα εν λόγω άτομα και θα συνεργαστεί μαζί τους στην υλοποίηση των προγραμμάτων, με βάση τις τοπικές ανάγκες εκπαίδευσης και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προγραμμάτων, τα οποία θα διεξαχθούν από Νοέμβριο 2011 μέχρι Ιούνιο 2013.
 4. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κάποιες πόλεις αναμένεται να υπερβούν τη δυνατότητα των 53 κατάλληλων υποψηφίων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα εντάξει στο Μητρώο συνεργαζόμενων γραμματέων προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και τους υπόλοιπους 1118 ενδιαφερόμενους/ες. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προσφεύγει στο Μητρώο αυτό και θα αξιοποιεί ενδιαφερόμενους/ες για να αναλάβουν το έργο της γραμματειακής υποστήριξης ενεργειών διά βίου εκπαίδευσης ανάλογα με τις ημερομηνίες έναρξης προγραμμάτων, τη διαθεσιμότητά τους, τις τοπικές ανάγκες υποστήριξης των προγραμμάτων και τα προσόντα τους.

Τέλος, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας και σας πληροφορεί ότι θα αποστείλει στον κάθε υποψήφιο/ια μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή μέσω fax ή ταχυδρομείου με τα αποτελέσματα που τον/την αφορούν.