Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση σχετικά με την απασχόληση εκπαιδευτών/τριών στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 747/24-02-2011)
Ανακοίνωση σχετικά με την απασχόληση εκπαιδευτών/τριών στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 747/24-02-2011) PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2012 15:27

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΠ 7, 8, 9» το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων, ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάρτισης του μητρώου των εκπαιδευτών/τριών των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης κατά περιοχή και αντικείμενο διδασκαλίας.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές εντάχθηκαν στο μητρώο εφόσον διέθεταν τα προσόντα που αναφέρονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές ανά πόλη υλοποίησης και ανά θεματικό αντικείμενο θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό και από το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα  υπάρχουν στο Μητρώο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περισσότεροι (κατάλληλοι και σχετικοί με το εκάστοτε θεματικό αντικείμενο) εκπαιδευτές από τους αναγκαίους σε σχέση με το προγραμματιζόμενο διδακτικό έργο, τότε θα γίνει επιλογή με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Προηγούμενη αξιολογημένη θετική συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ
  • Επίπεδο σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων (πχ  μέλος μητρώων εκπαιδευτών, σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων)
  • Ακριβής συνάφεια της επιστημονικής ειδικότητας ως προς το διδασκόμενο αντικείμενο
  • Έτη διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο

Επιδίωξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι η αξιοποίηση σχετικά μεγάλου αριθμού εκπαιδευτών, ώστε να απασχοληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα ξεκινήσει με το αντικείμενο «Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στη μικρή επιχείρηση» διάρκειας 60 ή 100 ωρών ανάλογα με τη συγκρότηση τμημάτων σε κάθε πόλη.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας.