Αρχική Ανακοινώσεις [ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ] Δωρεάν σεμινάρια γυναικών αυτοαπασχολούμενων & μικρών επιχειρηματιών για τη συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση
[ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ] Δωρεάν σεμινάρια γυναικών αυτοαπασχολούμενων & μικρών επιχειρηματιών για τη συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση PDF Εκτύπωση E-mail

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2013, σεμινάρια / εργαστήρια (work – shops) ενδυνάμωσης και αναβάθμισης προσόντων των γυναικών, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους, ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα (Σωματεία, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΒΕΕ) των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ (μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο).

Τα σεμινάρια/εργαστήρια απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες που είναι ήδη μέλη σε συνδικαλιστικά όργανα (Σωματεία, Ομοσπονδίες – τοπικές ή/και κλαδικές, ΓΣΕΒΕΕ), των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες – εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου και δε συμμετέχουν σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση.

Σχετικά αρχεία: