Αρχική Ανακοινώσεις Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) PDF Εκτύπωση E-mail

Την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία τους επικύρωσαν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Το πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο οργανισμών υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Ιωάννης Ζαράγκας.

Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η ενίσχυση δραστηριοτήτων διάχυσης γνώσης και πληροφόρησης για τη διανοητική ιδιοκτησία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και η περαιτέρω εξειδικευμένη υποστήριξη τους σε θέματα μεταφοράς και αξιοποίησης γνώσης και προστασίας του διανοητικού κεφαλαίου, όπως αυτά προάγονται μέσα από την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δυο φορέων.

Η ουσιαστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των δυο φορέων μπορεί να αποφέρει χρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της  επιχειρηματικότητας, της παραγωγικής δικτύωσης ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις, φορείς διάχυσης γνώσης και προστασίας των αποτελεσμάτων της καινοτομικής δραστηριότητας. Η ανάγκη ενίσχυσης των γνωστικών ικανοτήτων και της δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορείς διάχυσης γνώσης και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι επιτακτική στο πλαίσιο βελτίωσης της προσαρμοστικότητας, της καινοτομικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους. Τα ειδικότερα πεδία συνεργασίας των δυο φορέων περιλαμβάνουν ενδεικτικά, μεταξύ άλλων:

  • διάχυση γνώσης και πληροφόρησης για τη διανοητική ιδιοκτησία προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • ανταλλαγή πληροφόρησης για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας,
  • ανταλλαγή πληροφόρησης για πολιτικές έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • ανταλλαγή πληροφόρησης με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας ανάμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς παραγωγής και μεταφοράς γνώσης,
  • προώθηση καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων γνώσης σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών,
  • την υποστήριξη καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.