Αρχική Ανακοινώσεις Εναρκτήριο Συνέδριο PROGRESS «Γυναίκες στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων» 28 Απριλίου 2014
Εναρκτήριο Συνέδριο PROGRESS «Γυναίκες στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων» 28 Απριλίου 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Απρίλιος 2014 00:00

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στο εναρκτήριο Συνέδριο «Γυναίκες στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων», που οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την παρουσίαση του  Έργου «Θετικές Δράσεις για την Προώθηση των Γυναικών στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος PROGRESS. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου ως εταίρος σε σύμπραξη μαζί με τον ΣΕΒ και συντονιστή εταίρο τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Συνεδρίου, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κύριος Γιώργος Καββαθάς τονίζοντας το ζωτικό αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν στην ελληνική οικονομία οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας την πλειονότητα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών επιχειρηματιών. Επεσήμανε  την ελλιπή παρουσία των γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, παρά τη δυναμική τους παρουσία στην αγορά εργασίας και το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και τις ικανότητές τους, παρόλο που όπως ανέφερε, πλειάδα ερευνών αποδεικνύουν την πολύ θετική επίδραση του ρόλου των γυναικών σε θέσεις ευθύνης τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.  Έδωσε έμφαση στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς τη συμφιλίωση προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναφερόμενος και στον κίνδυνο οπισθοδρόμησης σε πολλά κεκτημένα στον τομέα της ισότητας των φύλων που ελλοχεύει σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης, αυξάνοντας το κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας των γυναικών. Αναφέρθηκε τέλος στους στόχους και τις διεκδικήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για περαιτέρω βελτίωση του ρόλου και της θέσης των γυναικών επιχειρηματιών, τονίζοντας ότι  η ισότητα των φύλων είναι μια υπόθεση που αφορά όλους και όλες μας.

Στη συνέχεια, σε σχετική εισήγηση στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης χαρτογράφησης για τη συμμετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και τα κυριότερα εμπόδια συμμετοχής τους, όπως αυτά αναδείχτηκαν από τις ίδιες της συνδικαλίστριες και οι υπηρεσίες και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης, καθώς και παρεμβάσεων που έχει αναπτύξει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προς βελτίωση της κατάστασης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στοιχεία τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας υλοποίησης Έργων που συμβάλλουνστην εξισορρόπηση της συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ η εν λόγω εισήγηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ρόλου και των δράσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην υλοποίηση του Έργου «Θετικές Δράσεις για την Προώθηση των Γυναικών στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων».

Σχετικά αρχεία: