Αρχική Ανακοινώσεις Συμμετοχή του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως καλή πρακτική στο Συνέδριο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων με θέμα: «Δέσμη Εργαλείων για την Ισότητα των Φύλων στην Πράξη»
Συμμετοχή του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως καλή πρακτική στο Συνέδριο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων με θέμα: «Δέσμη Εργαλείων για την Ισότητα των Φύλων στην Πράξη» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 09 Μάιος 2014 12:44

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έλαβε μέρος στο εναρκτήριο Συνέδριο που οργάνωσαν οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι (UEAPME, ETUC – Eurocadres/CEC Liaison Committee, BUSINESSEUROPE CEEP) με θέμα «Δέσμη Εργαλείων για την Ισότητα των Φύλων στην Πράξη» (“Toolkit for Gender Equality in Practice”), που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2014, στη Μαδρίτη, προκειμένου για την παρουσίαση του ομότιτλου Έργου. Το εν λόγω Συνέδριο αποτέλεσε την αρχική ενέργεια του Έργου «Δέσμη Εργαλείων για την Ισότητα των Φύλων στην Πράξη» που υλοποιείται από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός του Έργου είναι η προώθηση της Ισότητας των Φύλων στο χώρο εργασίας σε σχέση με τις 4 προτεραιότητες που τέθηκαν στο Πλαίσιο Δράσης για την Ισότητα το 2005 και την τελική αξιολόγηση αποτελεσμάτων που διενεργήθηκε το 2009. Οι προτεραιότητες αυτές συνίστανται στο ζήτημα των έμφυλων ρόλων και στερεοτύπων, την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την υποστήριξη της συμφιλίωσης οικογενειακής/προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και την αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών.

 

Κύρια δράση του Έργου αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που περιλαμβάνει πάνω από 100 καλές πρακτικές που εφαρμόζονται τόσο από κοινωνικούς εταίρους (συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών), όσο και από επιχειρήσεις σχετικά με την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στους 4 τομείς προτεραιότητας που προαναφέρθηκαν.

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει επιλεγεί και περιλαμβάνεται στις καλές πρακτικές που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό εργαλείο που προαναφέρθηκε και είναι διαθέσιμο στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ενδεικτικά παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών σε επίπεδο κλαδικών οργανώσεων, Δήμων και Περιφερειών, καθώς και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων που διενεργήθηκαν, αναδείχθηκε η σύνδεση της βιωσιμότητας με την ανάπτυξη πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων, ενώ ψηλά στην ατζέντα τέθηκε η αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών (gender pay gap). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο θέμα της συμφιλίωση οικογενειακής/προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, σε συνδυασμό ωστόσο με τη λήψη μέτρων και το σχεδιασμό και εφαρμογή πρακτικών για την προώθηση της σταδιοδρομίας των γυναικών (career plans) και την ανάδειξη μοντέλων ρόλων. Ένα ακόμα αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε το χάσμα ως προς τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη αγορά εργασίας, αλλά και το χάσμα γυναικών και ανδρών όσον αφορά στη συνταξιοδότηση (pension gender gap), ενώ τονίστηκε και η ανάγκη μεγαλύτερης δέσμευσης των ανδρών στο θέμα της Ισότητας των Φύλων. Ιδιαίτερος λόγος έγινε για τη σπουδαιότητα των βάσεων δεδομένων (data) προκειμένου για την ορθή τεκμηρίωση και το σχεδιασμό και ανάπτυξη πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων.

Τέλος, σημαντική αναφορά αποτέλεσε η επισήμανση για την αυξημένη δυσχέρεια  που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν κάτω από 50 και ιδιαίτερα αυτές που απασχολούν κάτω από 10 εργαζομένους/ες), λόγω της φύσης της οργάνωσης και λειτουργίας τους, στο να ανταποκριθούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων.

Σχετικά αρχεία: