Αρχική Απασχόληση - Κοινωνική Πολιτική H εξέλιξη της απασχόλησης στη βιοτεχνία
H εξέλιξη της απασχόλησης στη βιοτεχνία PDF Εκτύπωση E-mail


Περιεχόμενο

Αντικείµενο της παρούσας έκθεσης είναι η περιγραφή των βασικών τάσεων της απασχόλησης στον δευτερογενή τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Αναφορικά µε την χρονική περίοδο η ανάλυση επικεντρώνει σε δύο υπο-περιόδους. Η πρώτη αφορά τα έτη 1999-2006 και έχει ως στόχο την διαπίστωση των βασικών τάσεων που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της απασχόλησης στον τοµέα. Η δεύτερη αφορά την περίοδο 2005-2006 και έχει ως στόχο την διαπίστωση του κατά πόσο οι µακροχρόνιες τάσεις συνάδουν µε αυτές της τελευταίας χρονιάς. Στο µεγαλύτερό της µέρος η ανάλυση επικεντρώνεται στον ιδιωτικό δευτερογενή τοµέα της ελληνικής οικονοµίας στον οποίο συγκεντρώνεται το 93,2% της συνολικής απασχόλησης του τοµέα το 2006. Λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος της ΓΣΕΒΕΕ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υιοθετήθηκε ως άξονας της ανάλυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Έτσι αναφορικά µε το µέγεθος διενεργείται (α) µια ανάλυση για το σύνολο των απασχολούµενων ασχέτως του µεγέθους του καταστήµατος στο οποίο εργάζονται και (β) µια ανάλυση για τους απασχολουµένους που εργάζονται σε καταστήµατα που απασχολούν µέχρι και 10 εργαζόµενους. Όσον αφορά τη θέση στο επάγγελµα η ανάλυση γίνεται βάσει των τεσσάρων βασικών κατηγοριών της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) της ΕΣΥΕ δηλαδή βάσει της διάκρισης σε αυτοαπασχολούµενους µε προσωπικό (εργοδότες στο κείµενο), αυτοαπασχολούµενους χωρίς προσωπικό (αυτοαπασχολούµενοι στο κείµενο), µισθωτούς µε κάθε σχέση εργασίας (µισθωτοί στο κείµενο) και βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση (βοηθοί στο κείµενο).

Το σύνολο των στοιχείων στα οποία στηρίχθηκε η ανάλυση προέρχονται από τα αποτελέσµατα των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ και συγκεκριµένα από το δεύτερο τρίµηνο. Η ευθύνη της ανάλυση και της εξαγωγής των σχετικών πινάκων βαρύνει αποκλειστικά το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

 
Συντάκτης

Γιώργος Ιωαννίδης

Έλενα Παπαδοπούλου

Σταμάτης Βαρδαρός

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (ekseliksi_apasxolisi_2006.pdf)Κείμενο μελέτης0 Kb02/09/11 15:42