Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Συνάντηση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με το Γ.Γ. Βιομηχανίας, κ. Ι. Τόλιο
Συνάντηση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με το Γ.Γ. Βιομηχανίας, κ. Ι. Τόλιο PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 14:59

Επιστημονικό κλιμάκιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου κ. Ι. Παπαργύρη, συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Ι. Τόλιο έπειτα από πρόσκληση της αρμόδιας γραμματείας για να συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν το χαρτοφυλάκιο της. Στη συνάντηση μετείχε και ο εντεταλμένος της Ευρ. Επιτροπής (SMEenvoy) για τις ΜμΕ στην Ελλάδα, κ. Ζ. Μαυρούκας καθώς επίσης και αντιπροσωπείες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ.

Η ατζέντα συζήτησης περιλάμβανε την ανταλλαγή θέσεων και προτάσεων για το σχεδιασμό της βιομηχανικής πολιτικής, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επιχειρηματικότητα  και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως προς την παραγωγή προστιθέμενης αξίας και την απασχόληση, ενώ έθεσε υπόψη του Γενικού Γραμματέα τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις όπως είναι το χωροταξικό πλαίσιο, οι χρήσεις γης, το κόστος ενέργειας και η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα ΕΣΠΑ και στην τραπεζική χρηματοδότηση.  Στο σκέλος των δημοσίων επενδύσεων υπογραμμίστηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου. Ο Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Ι. Παπαργύρης και ο εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Π. Λιντζέρης εκδήλωσαν το ενδιαφέρον για την ενεργό συμμετοχή του Ινστιτούτου - λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας του -, και με την κατάλληλη υποστήριξη, στο σχεδιασμό και  την οργάνωση πολιτικών και εργαλείων για τις ΜμΕ σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της συγκεκριμένης γραμματείας.