Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 21-03-2011 Κοινή Φορολογική Βάση για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
21-03-2011 Κοινή Φορολογική Βάση για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 12:57

Οι δαπάνες για τη φορολογική συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ-27 ανέρχονται έως και στο 2,5% του τζίρου τους, ενώ των μεγάλων σε μόλις 0,02% κάτι που επισημαίνει τα τελευταία χρόνια η ΓΣΕΒΕΕ και αρνούνται να κατανοήσουν οι Κυβερνήσεις. Και αυτό χάριν και στα νομότυπα φορολογικά τεχνάσματα τα οποία κάνουν χρήση οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επ’ ευκαιρία δε και των διεργασιών σε ΕΕ για μια κοινή βάση φορολόγησης των επιχειρήσεων, εκφράζονται φόβοι ότι η επιβάρυνση θα διογκωθεί ακόμα περισσότερο σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση της UEAPME, η οποία ακολουθεί.

“Μια κοινή φορολογική βάση θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις δαπάνες συμμόρφωσης για τις μικρές εταιρείες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην Ε.Ε., σύμφωνα με την UEAPME, την Ευρωπαϊκή εργοδοτική οργάνωση των βιοτεχνιών και των ΜΜΕ. Παρόλα αυτά, τα σχέδια για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση εταιρειών (CCCTB) που παρουσιάστηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικά περίπλοκα και ασύμφωνα με τις ανάγκες των ΜΜΕ, προειδοποίησε η UEAPME, καλώντας την Επιτροπή να παράσχει μια φιλική προς τις μικρές επιχειρήσεις εκδοχή της CCCTB. Η οργάνωση εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για το εάν η CCCTB πρέπει να είναι προαιρετική. Κάτι τέτοιο θα προσέθετε ένα 28ο φορολογικό σύστημα στα 27 που υπάρχουν, θα περιέπλεκε το παρόν καθεστώς, θα υποχρέωνε τα Κράτη Μέλη να λειτουργούν δύο συστήματα ταυτόχρονα, και θα δημιουργούσε μία επιπλέον ευκαιρία χρήσης «φορολογικών τεχνασμάτων».

Ο Διευθυντής Οικονομικής και Φορολογικής Πολιτικής της UEAPME, Gerhard Huemer, προέβη στα παρακάτω σχόλια:

«Οι δαπάνες συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις που φορολογούνται σε παραπάνω από ένα Κράτη Μέλη μπορεί να φτάσει το 2,5% του κύκλου εργασιών, εν αντιθέσει με το μόλις 0,02% για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Για το λόγο αυτό, η συντριπτική πλειονότητα των μελών μας είναι υπέρ μιας κοινής, Ευρωπαϊκής εμβέλειας φορολογικής βάσης, που θα μείωνε σημαντικά τις δαπάνες και θα απομάκρυνε ένα εμπόδιο στην αύξηση του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου των ΜΜΕ.»

«Ενώ η Επιτροπή πρέπει να επιδοκιμαστεί για το γεγονός ότι έθεσε την πρόταση CCCTB προς συζήτηση, η σημερινή ανακοίνωση είναι υπερβολικά περίπλοκη, και σαφώς δεν γράφτηκε έχοντας κατά νου τις μικρές εταιρείες. Αμφιβάλλουμε ότι το κείμενο ως έχει θα επιφέρει συγκεκριμένα οφέλη στις ΜΜΕ, εκτός εάν παρασχεθεί μια απλουστευμένη εκδοχή για τις πιο μικρές επιχειρήσεις.»

«Θα αναλύσουμε εις βάθος την ανακοίνωση και θα απαντήσουμε στην Επιτροπή με ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρατηρήσεων κατά τις επόμενες εβδομάδες. Παρόλα αυτά, μπορούμε ήδη να εκφράσουμε επιφυλάξεις αναφορικά με την ιδέα για προαιρετικό χαρακτήρα. Το να αφεθεί η εφαρμογή της κοινής φορολογικής βάσης ως επιλογή, θα σημαίνει πρόσθεση ενός 28ου συστήματος στα 27 διαφορετικά και ασύμφωνα φορολογικά καθεστώτα της Ευρώπης. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να τρέξουν δύο συστήματα παράλληλα, με μια διαφορετική βάση και πιθανώς διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές. Από την άλλη μεριά, η προαιρετική φύση θα δημιουργήσει επίσης μία επιπλέον ευκαιρία άσκησης «φορολογικών τεχνασμάτων». Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ.»