Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 22-10-2012 Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
22-10-2012 Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2012 13:12

Από τον Ιούλιο 2012 λειτουργεί στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το Γραφείο Ισότητας, στο πλαίσιο του Έργου «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ». Ο βασικότερος στόχος του Γραφείου Ισότητας είναι η κινητοποίηση, ενδυνάμωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και πληροφόρηση των γυναικών, για να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ (σωματεία, κλαδικές και τοπικές ομοσπονδίες, Διοικητικό Συμβούλιο ΓΣΕΒΕΕ κ.λπ.). Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των γυναικών με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και σε νέους ανταγωνιστικότερους τομείς, ως ένα μέσο καταπολέμησης της ανεργίας.

Το Γραφείο Ισότητας απευθύνεται σε γυναίκες των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ (αυτοαπασχολούμενες και εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου), που είτε συμμετέχουν ενεργά στο συνδικαλιστικό χώρο είτε όχι. Απευθύνεται επίσης και σε γυναίκες που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

 

Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σκοπεύει να παρέχει υποστήριξη όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα, αλλά και σε Σωματεία και Ομοσπονδίες (τοπικές και κλαδικές) της ΓΣΕΒΕΕ.

 

Μία από τις κυριότερες δράσεις του Γραφείου Ισότητας αποτελεί η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής (Help-Line) 210-8219552, στην οποία οι γυναίκες μπορούν να θέτουν ερωτήματα για θέματα συνδικαλιστικά, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης – κατάρτισης, αλλά και για άλλα ζητήματα ισότητας, που επηρεάζουν την ποιότητα και ποσότητα συμμετοχής τους στο δημόσιο χώρο (π.χ. συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση Αριστοτέλους 46, Αθήνα  ή στο δικτυακό  τόπο  www.isotita.imegsevee.gr

Πρόσωπο επαφής: Ιωάννα Προφύρη, Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».