Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 26-02-2010 Απόψεις των μικρών επιχειρήσεων για τα κυοφορούμενα μέτρα φορολογικής πολιτικής
26-02-2010 Απόψεις των μικρών επιχειρήσεων για τα κυοφορούμενα μέτρα φορολογικής πολιτικής PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2010 00:00

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC ΑΕ διενήργησε έρευνα σε πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 809 επιχειρήσεων (στους κλάδους εμπορίου, μεταποίησης, υπηρεσιών) κατά το χρονικό διάστημα 8 – 12 Φεβρουαρίου 2010.  Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η κατάσταση των ελληνικών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0 – 49 άτομα προσωπικό) κατά το τελευταίο εξάμηνο του 2009, καθώς και οι προβλέψεις τους για το επόμενο (2010), σε σχέση με μια σειρά βασικών μεγεθών όπως η απασχόληση, ο κύκλος εργασιών, η ρευστότητα, η ζήτηση, οι παραγγελίες και οι επενδύσεις, ενώ παράλληλα καλύπτονται και ζητήματα όπως η δανειοδότηση επιχειρήσεων για αποπληρωμή χρεών και η κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων. Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου.

 

Ένα από τα βασικά ζητήματα της έρευνας ήταν και οι γνώμες των μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τα κυοφορούμενα μέτρα φορολογικής πολιτικής. Τα βασικά συμπεράσματα, ειδικά για το ζήτημα αυτό, είναι:

 


 

1. Οι 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι τα φορολογικά μέτρα δεν θα είναι αναπτυξιακά, καθώς μια ενδεχόμενη αύξηση, με οποιοδήποτε τρόπο, του φορολογικού κόστους θα επηρεάσει αρνητικά τις τιμές και την απασχόληση. Συγκεκριμένα, το 78,9% δηλώνει ότι θα επηρεάσει και τα δύο μεγέθη, το 7,2% μόνο την απασχόληση, το 6,8% μόνο τις τιμές, ενώ μόλις το 5,2% δηλώνει ότι δεν θα επηρεάσει κανένα από τα δύο.

 

Η τυχόν αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θα επηρεάσει αρνητικά:

 

Η τυχόν αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θα επηρεάσει αρνητικά:

 

2. Σε σχέση με τη διαβούλευση που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα η έρευνα έχει δείξει:

Α) Μόνο το 34,1% θεωρεί ότι ο διάλογος είναι ειλικρινής σε αντίθεση με το 46,8 % που τον κρίνει προσχηματικό. Ένα ποσοστό 19,3% δεν απήντησε.

 

Θεωρείτε ότι ο διάλογος για το νέο φορολογικό σύστημα είναι ειλικρινής ή προσχηματικός;

 

 

Θεωρείτε ότι ο διάλογος είναι για το νέο φορολογικό σύστημα είναι ειλικρινής ή προσχηματικός:

 

Β) Οι 2 στις 3 επιχειρήσεις θεωρούν ότι υπάρχει «κρυφή ατζέντα».

 

Πιστεύετε ότι  έχουν τεθεί από την κυβέρνηση για διαβούλευση όλα τα θέματα που αφορούν το φορολογικό ή υπάρχει «κρυφή ατζέντα»;

 

Πιστεύετε ότι έχουν τεθεί από την κυβέρνηση για διαβούλευση όλα τα θέματα που αφορούν το φορολογικό ή υπάρχει "κρυφή ατζέντα";

 

Γ) Στην ερώτηση για τον τρόπο διεξαγωγής της διαβούλευσης οι 2 στις 3 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι ο διάλογος έπρεπε να είχε λάβει χώρα άμεσα μεταξύ κοινωνικών φορέων και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, έναντι ενός ποσοστού 19,9% που προτιμά την ηλεκτρονική διαβούλευση.

 

Ο διάλογος για το φορολογικό έπρεπε να γίνει μέσω διαδικτύου / ηλεκτρονικής διαβούλευσης ή με άμεσο διάλογο της πολιτικής ηγεσίας με τους κοινωνικούς φορείς που σας εκπροσωπούν;

 

 

Ο διάλογος για το φορολογικό έπρεπε να γίνει μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής διαβούλευσης ή με άμεσο διάλογο της πολιτικής ηγεσίας με τους κοινωνικούς φορείς που σας εκπροσωπούν;

 

3. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα φορολογικά μέτρα δεν θα είναι δίκαια. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι το φορολογικό κόστος που ενδεχομένως θα προκύψει από τα νέα μέτρα θα επιβαρύνει περισσότερο τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται και οι εύκολοι στόχοι.

 

Το κόστος που ενδεχομένως θα προκύψει από την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θεωρείτε ότι:

 

Το κόστος που ενδεχομένως θα προκύψει από την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θεωρείτε ότι:

 

4. Σε σχέση με το ζήτημα του κατά πόσο ένα πιο αυστηρό ως προς τις κυρώσεις του φορολογικό σύστημα θα οδηγήσει σε μείωση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς  η έρευνα έδειξε ότι:

Α) Οι μισές επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα μειωθεί η φοροδιαφυγή ενώ οι άλλες μισές δήλωσαν είτε θα αυξηθεί (12,6%) είτε θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα (34,1%).

 

Η αυστηροποίηση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις θα έχει ως συνέπεια:

 

Η αυστηροποίηση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις θα έχει ως συνέπεια:

 

Β) Το 44,7% δήλωσε ότι δεν θα επηρεάσει το μέγεθος της διαφθοράς, το 35,5% δήλωσε ότι θα μειωθεί, ενώ το 18,9% εκτιμά ότι θα αυξηθεί η διαφθορά.

 

Η  αυστηροποίηση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις θα έχει ως συνέπεια:

 

Η αυστηροποίηση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις θα έχει ως συνέπεια:

 

5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα ως προς τον τρόπο φορολογικού ελέγχου που προτιμούν οι μικρές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 57,4% των επιχειρήσεων προτιμούν ένα προαιρετικό σύστημα «αυτοελέγχου» με καταβολή ενός αντικειμενικού ποσοστού ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή με τις φορολογικές αρχές, ενώ μόνο το 30,4% προτιμά το σύστημα ελέγχου βάσει εσόδων - εξόδων.

 

Ποιο από τα δύο συστήματα φορολογικού ελέγχου θα προτιμούσατε;

 

Ποιο από τα δύο συστήματα φορολογικού ελέγχου θα προτιμούσατε;