Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 12-03-2014 Εκατοντάδες Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, διοργάνωσε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
12-03-2014 Εκατοντάδες Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, διοργάνωσε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014 16:01

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσε και υλοποίησε κατά  τα  έτη  2012-2014 ένα σημαντικό σε μέγεθος και σε ποιότητα έργο εκπαίδευσης εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και συμβοηθούντων μελών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης»  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με  τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 303 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στα οποία συμμετείχαν περίπου 4800 άτομα. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου, όπου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει δικές του εκπαιδευτικές δομές, αλλά και σε 35 επιπλέον πόλεις της χώρας.

Στόχοι του έργου ήταν:

  • η ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και η βελτιωμένη παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευσης.
  • η ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργαζομένων ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
  • η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που συνιστούν τη βάση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
  • η βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.
  • η ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής & ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύπνισης & προστασίας και των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου έγινε σε συνέδριο σήμερα, Τετάρτη12/3/2014, στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, τόνισε ότι «η συζήτηση για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης γίνεται μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την οικονομία και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η εκπαίδευση των επαγγελματιών μπορεί να λειτουργήσει ως το βασικό αντίδοτο για την τρέχουσα κρίση της οικονομίας και της εργασίας.  Μπορεί όμως, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες υπέρβασης της δραματικής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει».

«Θεωρούμε ότι η ΓΣΕΒΕΕ με τις δράσεις δια βίου εκπαίδευσης που υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας διευρύνει τους ορίζοντες παροχής υπηρεσιών γνώσης στη μικρή επιχείρηση και μέσω αυτού συμβάλλει στην επιβίωση και συσσωρεύει πόρους και δυνάμεις για τη μελλοντική βελτίωση και ανάπτυξή της», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

«Η ΓΣΕΒΕΕ», κατέληξε ο κ. Καββαθάς, «προσπαθεί από χρόνια, και στο μέλλον θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές της, ώστε η διά βίου εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση να αποτελέσουν «τρόπο ζωής» των μικρών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μετεξελιχθούν σε οικονομικές μονάδες υψηλής παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας, ικανές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με όπλο τις σύγχρονες δεξιότητες, την ποιότητα και την καινοτομία, και όχι τις χαμηλές δεξιότητες και το συρρικνωμένο κόστος εργασίας».

Το εκπαιδευτικό έργο αξιολογήθηκε θετικά από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν:

ο κ. Ευάγγελος Ζαχαράκης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Παρασκευάς Λιντζέρης, Υπεύθυνος Πράξης και Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Μανώλης Χρυσάκης, Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ο κ. Αλέξης Κόκκας, Πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο κ. Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο κ. Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής ΠΤΔΕ.

Ακολούθησε συζήτηση με Συντονιστή τον Δημοσιογράφο κ. Νίκο Μεγγρέλη και με τη συμμετοχή των Δέσποινας Μπεκρή, Οργανωτικής Υπεύθυνης του έργου, Φλωρεντίας Καραβατά, Προϊσταμένης Μονάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης», και του Δημήτρη Βαργιάμη, Ταμία της ΓΣΕΒΕΕ και Γενικού Γραμματέα Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας και του κ. Γεράσιμου Σούρμπη, Εκπαιδευτή Ενηλίκων.