Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 18-03-2014 Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Φεβρουαρίου 2014 - Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων)
18-03-2014 Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Φεβρουαρίου 2014 - Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων) PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 18 Μάρτιος 2014 11:30

Η πραγματική οικονομία βρίσκεται σε βαθύ επενδυτικό λήθαργο διαπιστώνει η εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που αποτυπώνει το οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων). Η έρευνα η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά και τον Αντιπρόεδρο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Ι. Παπαργύρη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διαπιστώνει ότι για το 70,3% των μικρών επιχειρήσεων η κατάσταση για το 2014 επιδεινώθηκε και ότι σχεδόν 1 στις 2 αντιμετωπίζει κίνδυνο κλεισίματος τους επόμενους μήνες το οποίο οφείλεται στη μείωση του τζίρου, στα χρέη προς των ΟΑΕΕ τις ΔΕΚΟ και την εφορία και προς τις τράπεζες.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 1204 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 10  έως 14 Φεβρουαρίου 2014 έχουν ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 1. Η πραγματική οικονομία βρίσκεται σε βαθύ επενδυτικό λήθαργο. Οι πολυδιαφημιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν επιφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις, ο δείκτης ρευστότητας και η επενδυτική δραστηριότητα παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά. Πρόκειται για έναν αυτοτροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο έλλειψης ρευστότητας και αποεπένδυσης, που ουσιαστικά αποστερεί από τον ιδιωτικό τομέα την αναπτυξιακή του δυναμική και την αυτόνομη δυνατότητα ανάκαμψης.
 2. Η αποτίμηση του β’ εξαμήνου 2013 παραμένει αρνητική, καθώς για το 70,3% των μικρών επιχειρήσεων η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Η αρνητική τροχιά που είχε ξεκινήσει από το 2010 συνεχίζεται. Πρόκειται ουσιαστικά για μια de facto μετατόπιση σε πολύ χαμηλότερο σημείο ισορροπίας της οικονομίας, ως συνέπεια της διαδικασίας εσωτερικής υποτίμησης. Με δεδομένο το κλείσιμο πάνω από 200,000 επιχειρήσεων την τελευταία τετραετία (μετριοπαθής εκτίμηση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρ. Επιτροπής), τα συσσωρευμένα χρέη και την καθήλωση της απασχόλησης, oι προοπτικές ανάκαμψης φαντάζουν εξαιρετικά αμφίβολες.
 3. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων διατηρούν αρνητικές τιμές. Το 66,6% των επιχειρήσεων σημείωσε κάμψη στον κύκλο εργασιών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (81,7%). Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 ανέρχεται στο 22,9%. Από την απαρχή της κρίσης και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι η συνολική πτώση στο τζίρο ανέρχεται μεσοσταθμικά στo 65%. Μείωση στη ζήτηση καταγράφει το 66% και στις παραγγελίες το 71,2% των επιχειρήσεων.
 4. Το 47,1% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, περίπου το 40% αυτών τοποθετούν τη διακοπή λειτουργίας μέσα στο εξάμηνο. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερά υψηλό παρά τη σωρευτική μείωση 200,000 επιχειρήσεων από το 2009. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η καθαρή μείωση των επιχειρήσεων για το επόμενο έτος υπολογίζεται ότι με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα θα προσεγγίσουν τις 27,000-30,000. Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα στοιχεία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφού 2 στις 3 δηλώνουν ότι κινδυνεύουν να κλείσουν.
 5. Ελεύθεροι επαγγελματίες, πολιορκημένοι από τα χρέη. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η έρευνα είναι το πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια διαρκή «κατάσταση πολιορκίας» από οφειλές και χρέη κάθε μορφής (προς ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στα όριά τους. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πολύ υψηλά χρέη προς όλες τις κατηγορίες «πιστωτών». Το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές προς ΟΑΕΕ (περίπου 40%). Τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΕ αναφέρουν ότι πάνω από 370,000 επιχειρήσεις έχουν χρέη προς τον οργανισμό σε σύνολο 700,000, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που χρωστούν έχουν τεθεί σε αδράνεια ή έχουν ήδη κλείσει. Ακολουθούν τα χρέη  προς τις ΔΕΚΟ (34,9%) και την εφορία (32,7%). Το τελευταίο εξάμηνο διευρύνθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει καθυστερημένες οφειλές προς τους προμηθευτές (28,7% από 27,8%)- γεγονός ανησυχητικό για τις προοπτικές του ιδιωτικού τομέα- και στο ΙΚΑ (25,9% από 22,6%). Τα μη εξυπηρετούμενα ή καθυστερούμενα δάνεια προς τράπεζες ανέρχονται στο 28,1%.
 6. Αποθαρρυντικά είναι τα ευρήματα για τις προοπτικές απασχόλησης, παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας που ήδη καταγράφεται στη χώρα (27,5%) καθώς εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ υπάρχει κίνδυνος απώλειας 47,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) στο επόμενο εξάμηνο. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας για το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα πλησιάσουν τις 30,000. Μόλις το 7,6% των επιχειρήσεων αναμένεται να κάνει προσλήψεις. Ο κλάδος του εμπορίου και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν τις χειρότερες επιδόσεις.
 7. Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου φορολογικού κώδικα, 2 στις 3 επιχειρήσεις (67,7%) θεωρούν ότι αυξάνει το γραφειοκρατικό κόστος της επιχείρησης. Επίσης, το 63,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο νέος φορολογικός κώδικας αυξάνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, λόγω προφανώς των αυστηρών διατάξεων και των πολύπλοκων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση για να θεωρείται σύννομη. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες φαίνονται να είναι οι επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό.
 8. Οι επαγγελματίες αποδοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα των προτάσεων του ΟΟΣΑ καθώς η μεγάλη πλειοψηφία αυτών θεωρεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και το άνοιγμα των επαγγελμάτων, όπως μεθοδεύεται ούτε θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών και ούτε θα ενισχύσει την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα.
 9. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα αποτελέσματα από την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων ήταν ιδιαίτερα πενιχρά, καθώς μόλις το 4,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ενισχύθηκε ο κύκλος εργασιών.

* Η έρευνα που παρουσιάζεται είναι η πρώτη για το 2014 που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC AE σε εξαμηνιαία βάση από τον Μάιο του 2009. Έγινε σε πανελλαδικό δείγμα 1204 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 10  έως 14 Φεβρουαρίου 2014 και έχει ως βασικό στόχο την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ερευνών (Φεβρουάριος 2010 – Ιούλιος 2013). Οι έρευνες αυτές αποτελούν το μοναδικό εργαλείο, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή της κατάστασης και της πορείας του μεγαλύτερου τμήματος της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες, έτσι και τώρα, υπάρχει μια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος καθώς και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το 1ο εξάμηνο του 2014.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Συνολικά, η αποτίμηση του β’ εξαμήνου 2013 εξακολουθεί να είναι αρνητική για όλους τους δείκτες. Πάνω από 2 στις 3 επιχειρήσεις (70,3%) καταγράφουν επιδείνωση της γενικής οικονομικής τους κατάστασης. Στα επί μέρους μεγέθη των επιχειρήσεων, επιδείνωση σημειώνεται:

 • στον κύκλο εργασιών για το 66,6% των επιχειρήσεων
 • στη ζήτηση για το 66,0%
 • στη ρευστότητα το 76,3 %
 • στις παραγγελίες το 71,2%
 • στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 6,2%, μείωση το 45,9% και στασιμότητα το 42,8%

Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών φθάνει στο 22,9%, μικρότερος από το 27,3% της αντίστοιχης μείωσης που καταγράφηκε στο προηγούμενο εξάμηνο. Σωρευτικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η συνολική μείωση από την έναρξη της κρίσης και μετά προσεγγίζει μεσοσταθμικά το 65% (το οποίο επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατες έρευνες της ΕΤΕ). Σε χειρότερη θέση βρίσκονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με μικρό τζίρο και ελάχιστο προσωπικό) καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις του εμπορίου.

Από τα στοιχεία προκύπτει συνέχιση της αρνητικής τροχιάς που είχε ξεκινήσει από το 2010, η οποία μεταφράζεται ουσιαστικά ως μια de facto μετατόπιση σε πολύ χαμηλότερο σημείο ισορροπίας της οικονομίας, ως συνέπεια της διαδικασίας εσωτερικής υποτίμησης. Με δεδομένο το κλείσιμο πάνω από 200,000 επιχειρήσεων την τελευταία τετραετία (μετριοπαθής εκτίμηση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρ. Επιτροπής), τα συσσωρευμένα χρέη και την καθήλωση της απασχόλησης, oι προοπτικές ανάκαμψης φαντάζουν εξαιρετικά αμφίβολες.

Αξίζει να υπογραμμιστεί από τους δείκτες αποτίμησης του 2ου εξαμήνου του 2013 η διατήρηση του υψηλού ποσοστού επιδείνωσης που παρουσιάζει ο δείκτης ρευστότητας σε συνδυασμό με τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Πρόκειται για έναν αυτοτροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο έλλειψης ρευστότητας και αποεπένδυσης, που ουσιαστικά αποστερεί από τον ιδιωτικό τομέα την αναπτυξιακή του δυναμική και την αυτόνομη δυνατότητα ανάκαμψης.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

 • ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 1. Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας σε βαθμό που θα κινδυνεύσουν παραμένει πολύ υψηλό (47,1%). Σημειωτέον, ότι το Μάιο του 2009 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 11,7% (διάγραμμα 3).
 2. Σε απόλυτα μεγέθη 65,000 επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο». Εκτιμάται ότι η καθαρή μείωση επιχειρήσεων το επόμενο έτος θα είναι 27,000-30,000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 3. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με ένα μετριοπαθές σενάριο τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 47,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει; 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Φόβος για ενδεχόμενο κλείσιμο της επιχείρησης

Συγκριτικό Γράφημα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2014

Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο σε όλα τα μεγέθη βαίνουν μειούμενα αρνητικές και ακολουθούν σταθερά, αν και σε μικρότερη κλίμακα, την τάση των αποτιμήσεων του προηγούμενου εξαμήνου. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες για το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι αρνητικές (51,1%). Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μια εποχή υποτιμημένων προσδοκιών, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που παραμένει ακόμη ρευστό και αβέβαιο.

Συνολικά, σε όλους τους δείκτες οικονομικού κλίματος καταγράφεται απαισιοδοξία για πάνω από τις μισές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι ο βαθμός απαισιοδοξίας είναι μεγαλύτερος στις πιο μικρές επιχειρήσεις του δείγματος. Εκτιμάται ότι σε αυτό συντελούν αποφασιστικά, οι παλινωδίες της κυβέρνησης γύρω από τις φορολογικές αποφάσεις και η αδυναμία υιοθέτησης ενός σταθερού αποτελεσματικού φορολογικού σχεδίου με ρεαλισμό προς τις ανάγκες της αγοράς.

Στους ειδικότερους δείκτες, επιδείνωση προβλέπει:

 • στον κύκλο εργασιών το 53,8% των επιχειρήσεων
 • στη ζήτηση το 52,5%
 • στη ρευστότητα το 56,3%
 • στις παραγγελίες το 54,6%.
 • στις επενδύσεις: αύξηση προβλέπει το 9,0%, μείωση το 39,0% και στασιμότητα το 46,3%

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΙ
 • Αρνητικά παραμένουν τα στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας που ήδη καταγράφεται στη χώρα (27,5%, επίσημα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση είναι προφανείς. Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέφερε το 13,0 % των επιχειρήσεων ενώ αύξηση ανέφερε το 5,4%.
 • Σε απόλυτα μεγέθη η καθαρή απώλεια θέσεων μισθωτής εργασίας κατά το 2ο εξάμηνο του 2013 υπερβαίνει τα 50.000 άτομα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από τις έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ και την πρόβλεψη του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ από την έρευνα κλίματος, Ιουλίου 2013.
 • Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από τις στατιστικές προβολές του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, καθώς διατηρείται το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων.  Για κάθε 1 επιχείρηση που προσλαμβάνει στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν περίπου 2 που  απολύουν (στην προηγούμενη έρευνα ήταν 1:3, Ιούλιος 2013). Η πτωτική τάση του ρυθμού αύξησης απολύσεων αποτυπώνεται στο νεοσύστατο σύστημα Εργάνη, αλλά συνδέεται με τη γενικευμένη εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης και την ύπαρξη υψηλού ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας.
 • Αποθαρρυντικά είναι τα ευρήματα για τις προοπτικές απασχόλησης, καθώς εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 47,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) στο επόμενο εξάμηνο. Όσον αφορά τις προβλέψεις για το πρώτο  εξάμηνο του 2014 προβλέπεται απώλεια 30.000 θέσεων μισθωτής εργασίας. Μόλις το 7,6% των επιχειρήσεων αναμένεται να κάνει προσλήψεις. Ο κλάδος του εμπορίου και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σημειώνουν τις χειρότερες επιδόσεις.
 • Παγιώνεται και διευρύνεται το καθεστώς εφαρμογής ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Αυτό το φαινόμενο έχει ως υπόβαθρο, εκτός από την ανάγκη επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, την αντικειμενική επιβάρυνση από την αύξηση και συσσώρευση των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων (τέλη ακινήτων, τέλη επιτηδεύματος, υπερφορολόγηση). Ενδεικτικά, το 60,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει προχωρήσει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε μείωση ωρών εργασίας, ή/και σε μείωση αποδοχών. Το 43,5% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε άμεση  αναπροσαρμογή μισθολογικού κόστους, μειώνοντας αποδοχές. Επίσης το 47,7% των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό έχει προχωρήσει σε έμμεση μείωση του μισθολογικού κόστους, μειώνοντας ώρες ή ημέρες εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για την ίδια περίοδο του 2012 ήταν 37,4%  και για το 2013 ήταν 47,7% (Διαγράμματα 5 και 6).
 • Περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών, ποσοστό που επαληθεύεται και από τις εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων 

 - Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους

- Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

 • ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, πολιορκημένοι από τα χρέη. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η έρευνα είναι το πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις. Περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί το 2014 στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Αντίστοιχα, το 37,7% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα είναι σε θέση ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους. Τα ποσοστά αυτά εκτοξεύονται στο 60,1% και 62,9% για εκείνες τις κατηγορίες που έχουν ήδη καθυστερημένες οφειλές. Οι αλλεπάλληλες φορολογικές ρυθμίσεις καθώς και οι αναποτελεσματικές ρυθμίσεις των ασφαλιστικών χρεών φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στις επιχειρήσεις και διαμορφώνουν ένα καθεστώς διαρκούς επισφάλειας που υπονομεύει κάθε επενδυτική προοπτική.
 • Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πολύ υψηλά χρέη προς όλες τις κατηγορίες «πιστωτών». Το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές προς ΟΑΕΕ (περίπου 40%). Τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΕ αναφέρουν ότι πάνω από 370,000 επιχειρήσεις έχουν χρέη προς τον οργανισμό σε σύνολο 700,00, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που χρωστούν έχουν τεθεί σε αδράνεια ή έχουν ήδη κλείσει. Ακολουθούν χρέη  προς τις ΔΕΚΟ (34,9%) και την εφορία (32,7%). Το τελευταίο εξάμηνο διευρύνθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει καθυστερημένες οφειλές προς τους προμηθευτές (28,7% από 27,8%)- γεγονός ανησυχητικό για τις προοπτικές του ιδιωτικού τομέα- και στο ΙΚΑ (25,9% από 22,6%).
 • Τα μη εξυπηρετούμενα ή καθυστερούμενα δάνεια προς τράπεζες ανέρχονται στο 28,1%.
 • Αναφορικά με το σύστημα υγείας, το 30% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι δεν έχει δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη λόγω συσσωρευμένων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (34,8%) και τις επιχειρήσεις ηλικίας 5-10 ετών (36,9%).
 • Ενδιαφέροντα είναι επίσης τα στοιχεία που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι το 26,2% των επιχειρήσεων διακρατούν αναγκαστικά ανεξόφλητες επιταγές (αξίας άνω των 10,000 για το 16,9%), ενώ το 17,5% έχει «λαμβάνειν» από το δημόσιο. Τα εν λόγω ευρήματα, σε συνδυασμό με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές  επιβάλλουν την άμεση κατάρτιση ενός συνολικού χρηματοοικονομικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ρεαλιστικές ρυθμίσεις οφειλών, αντιλογισμό χρεών και μερική διαγραφή δανείων.

Η οικονομική πραγματικότητα όπως περιγράφεται από τις επιχειρήσεις αποτελεί μία διαρκή «κατάσταση πολιορκίας» από οφειλές, χρέη και απαιτήσεις κάθε μορφής (προς ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που τις έχει οδηγήσει στα όριά επιβίωσης. Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση των μικρών επιχειρήσεων δε θεραπεύεται αλλά αντίθετα μεγεθύνεται με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και την εφαρμογή του αναποτελεσματικού φορολογικού κώδικα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές…

 

 • ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου φορολογικού κώδικα, 2 στις 3 επιχειρήσεις (67,7%) θεωρούν ότι αυξάνει το γραφειοκρατικό κόστος της επιχείρησης. Επίσης, το 63,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο νέος φορολογικός κώδικας αυξάνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, λόγω προφανώς των αυστηρών διατάξεων και των πολύπλοκων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση για να θεωρείται σύννομη. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες φαίνονται να είναι οι επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό. Η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει πριν τη ψήφιση του εν λόγω φορολογικού νόμου, το καλοκαίρι του 2013, ολοκληρωμένες προτάσεις για τη σύνταξη ενός σύγχρονου και σταθερού φορολογικού κώδικα.
 • Σχετικά με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στη χώρα, το 48,4% των επαγγελματιών έναντι 34,7% θεωρεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και το άνοιγμα των επαγγελμάτων δε θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, ενώ το 51,4% θεωρεί ότι δε θα βοηθήσει ούτε την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Από την έρευνα προκύπτει ότι τα αποτελέσματα από την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων ήταν ιδιαίτερα πενιχρά, καθώς μόλις το 4,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ενισχύθηκε ο κύκλος εργασιών.
 • Για τις εμπορικές μισθώσεις, το 45,3% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο διαφωνούν με την απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα.

Τα παραπάνω ευρήματα θα πρέπει να αξιολογηθούν παραγωγικά από την κυβέρνηση τα κέντρα λήψης αποφάσεων προκειμένου να αναθεωρηθούν πολιτικές και νοοτροπίες σχετικά με το αναπτυξιακό πρότυπο που εφαρμόζει η χώρα. Είναι προφανές ότι ο δρόμος των οριζόντιων μονοδιάστατων μεταρρυθμίσεων χωρίς αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων της οικονομίας και των τοπικών οικονομιών θα οδηγήσει σε εμβάθυνση της κρίσης και στασιμότητα.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 :Αξιολόγηση νέου φορολογικού κώδικα

 

Αύξηση γραφειοκρατίας

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Αξιολόγηση προτάσεων ΟΟΣΑ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Φεβρουάριος 2014) ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Τα παρακάτω νούμερα αναφέρονται σε ποσοστά επί του συνόλου των ερωτηθέντων επιχειρηματιών

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

* Καταγεγραμμένη μείωση προηγούμενου εξαμήνου

** Προβλεπόμενη μείωση για το επόμενο εξάμηνο