Αρχική Δελτία Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Εθνικό Εργαστήριο: Προωθώντας την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ελλάδα
Εθνικό Εργαστήριο: Προωθώντας την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ελλάδα PDF Εκτύπωση E-mail

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως εταίρος του έργου Gruntvig: «Building Learning SocietiesPromoting Validation of non- formal and informal learning”, διοργάνωσε Εθνικό Εργαστήριο με τίτλο:  “Προωθώντας την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ελλάδα“. Το εργαστήριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  στην Αθήνα την Τρίτη 27/05/2014.

Ο κύριος στόχος αυτού του εθνικού εργαστηρίου ήταν η δημιουργία εθνικών συμμαχιών για την προώθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, για την ανταλλαγή υπαρχουσών εμπειριών και μεθοδολογιών, με σκοπό την κατάρτιση προτάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν αργότερα στους κατάλληλους φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου αυτού ήταν 28 εκπρόσωποι, από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, την ΓΣΕΕ, τον  ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ, τον ΣΕΤΕ,  κ.λ.π.

Οι εργασίες του Εργαστηρίου ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα που απεύθυνε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) κ. Παρασκευάς Λιντζέρης σε όλους τους παρευρισκόμενους, περιγράφοντας την συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο συγκεκριμένο, τον στόχο και περιεχόμενο του συγκεκριμένου Θεματικού Εργαστηρίου, αλλά και την σπουδαιότητα που αποδίδει η ΓΣΕΒΕΕ στην πιστοποίηση της μη – τυπικής και άτυπης μάθησης.

Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Υπεύθυνος από πλευράς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την διαχείριση και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κ. Βασίλειος Σιωμάδης, ο οποίος περιέγραψε την αναγκαιότητα, το εταιρικό σχήμα, τα αντικείμενα, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου, και ολοκλήρωσε την παρουσίαση του, παραθέτοντας εν συντομία τις Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Ακολούθως, η κ. Ιωάννα Δέδε, Διευθύντρια Πιστοποίησης Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), παρουσίασε τις Βασικές Αρχές Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης, η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί έργο που υλοποιεί ο ΕΟΠΠΕΠ, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εθνικών Πόρων.

Στην συνέχεια έλαβαν τον λόγο και παρουσίασαν τις απόψεις του οι συμμετέχοντες στο Θεματικό Εργαστήριο, εστιαζόμενοι στις παρακάτω δύο βασικές ενότητες:

  • Ενέργειες που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της σύστασης του Συμβουλίου για την «έκθεση της κοινωνίας των πολιτών», καθώς και προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας επικύρωσης ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών.
  • Θέσεις / αντιδράσεις επί των προτάσεων-2014 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, ειδικά για τις κύριες αρχές της επικύρωσης.

Μετά από γόνιμη διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, υπό τον συντονισμό του κ. Καρατζογιάννη, το Θεματικό Εργαστήριο ολοκληρώθηκε.

Σχετικά αρχεία: