Αρχική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση Διεύρυνση αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων
Διεύρυνση αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων PDF Εκτύπωση E-mail


Περιεχόμενο

Η μελέτη αφορά στην διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης των πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί τεχνικές ανάλυσης παραγόντων και απόψεων εστιασμένων ομάδων και προτείνονται μέθοδοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Η ποσοτική έρευνα έδειξε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την πλειοψηφία (95%) των συνολικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν αποτελούν το 55% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Ελλάδα λόγω έντονης γεωγραφικής διασποράς των μικρών επιχειρήσεων ο μεγαλύτερος όγκος οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια πραγματοποιείται από αυτές.

Το επίπεδο συσσωρευμένης κωδικοποιημένης γνώσης που αντλείται τόσο από την τυπική εκπαίδευση όσο και από την δια βίου εκπαίδευση είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει χάσμα κωδικοποιημένης με αποτέλεσμα να υπάρχει ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ειδίκευσης και ανθρώπινο κεφάλαιο με υστέρηση σε όρους ειδίκευσης.

Συνάγεται επίσης ότι οι δράσεις δια βίου εκπαίδευσης θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ομάδα επιχειρήσεων χαμηλής απόδοσης και με χαμηλά επίπεδα ικανοτήτων και να εστιάζουν σε ενότητες όπως οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων, χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 Η έρευνα έβγαλε και συμπεράσματα για θέματα όπως αίθουσες διδασκαλίας και χρόνοι υλοποίησης των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να ενσωματώσουν νέα γνώση και καινοτομίες, διαφορετικά θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Η ποιοτική έρευνα εστίασε στις ανάγκες κάθε ομάδας συμμετεχόντων ξεχωριστά (επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι, συνβοηθούντα μέλη) και αφορούσε στην διάρκεια των προγραμμάτων, στα αντικείμενα εκπαίδευσης και στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές.

 Συνάγεται ότι όλες οι ομάδες εστιασμένου ενδιαφέροντος δεν είναι έτοιμες να ακολουθήσουν διαδικασίες αυτοεκπαίδευσης ή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, χρειάζονται μεγαλύτερη εξοικείωση στην χρήση Η/Υ και υπηρεσιών Internet και δείχνουν προτίμηση στην χρήση πρακτικών ζητημάτων και παραδειγμάτων σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές. Στην μελέτη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες εκπαίδευσης προτείνονται τα παρακάτω προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για μικρές επιχειρήσεις:

  • Χρήση και εφαρμογές του διαδικτύου
  • Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
  • Κοστολόγηση- τιμολόγηση
  • Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
  • Προβολή- Διαφήμιση
  • Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών
  • Διαχείριση ποιότητας
  • Τεχνικές ειδικότητες- Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 
Συντάκτης

Κωνσταντίνος Τσεκούρας
Ιωάννης Κουτσονίκος
Αρετή Γκυπάλη 

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (anagkwn_mikrwn_epixeirisewn.pdf)Κείμενο μελέτης0 Kb02/09/11 15:43