Αρχική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση Εξωτερική αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης σε θέμα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής
Εξωτερική αξιολόγηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης σε θέμα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής PDF Εκτύπωση E-mail


Περιεχόμενο

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχεδίασε και υλοποίησε την μελέτη που αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης που υλοποιούνται από το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και πληροφορικής σε αυτοαπασχολούμενους εργοδότες και εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων». Αξιολογήθηκε θετικά η προετοιμασία, η στοχοθεσία και ο σχεδιασμός του Έργου. Ο «Οδηγός εφαρμογής και διαχείρισης έργου» που αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για την διασφάλιση της ποιότητας του Έργου χαρακτηρίζεται από πληρότητα και η ανάλυση που έχει σχετικά με τις ανάγκες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων έχει υψηλό βαθμό συνάφειας με την ελληνική πραγματικότητα. Το Έργο είναι επικεντρωμένο σε πραγματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του πληθυσμού στόχου και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του έργου έχει συνάφεια με τις ανάγκες του πληθυσμού. Στην συνέχεια αξιολογούνται οι τρόποι δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Έργου. Οι ενδιαφερόμενοι-εκπαιδευόμενοι επισημαίνουν την απουσία από τα ενημερωτικά έντυπα αναφορών στα προσδοκώμενα οφέλη.

Η Ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και η πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων αξιολογούνται ιδιαιτέρως θετικά για την δημοσιότητα του Έργου. Η συνέχιση της προσπάθειας από το ΙΜΕ και η διοργάνωση σε σύντομο χρόνο νέου κύκλου σεμιναρίων, θα συντελέσουν στην διατήρηση και επαύξηση της υποκίνησης για συνεχή αυτοβελτίωση των μικροεπιχειρηματιών και εκσυγχρονισμό των πρακτικών που ακολουθούν.

Η μελέτη αξιολογεί επιπλέον τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων και συνάγεται ότι υπάρχει αρκετή ανομοιογένεια μεταξύ τους σε ό,τι αφορά στις γνώσεις και στις ικανότητες τους στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές όπως και ο σχεδιασμός κάθε διδακτικής ενότητας φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα ήταν προτιμότερο να απασχολεί εκπαιδευτές που προέρχονται από το Μητρώο των πιστοποιημένων εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Οι εκπαιδευτές παρακολούθησαν μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία όμως ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ικανοποιητικές όμως υπήρχαν ελλείψεις, διανεμήθηκε εγχειρίδιο που πρότεινε τις πιο κατάλληλες μεθόδους και ενημερώθηκαν και οι εκπαιδευόμενοι για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. Συστήνεται η διαρκής ενθάρρυνση των εκπαιδευτών να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερη έκταση συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να αξιοποιούν τις γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευόμενων.

Σχετικά με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων προτείνεται η ΓΣΕΒΕΕ να προωθεί την σχετική πληροφόρηση στις οργανώσεις μέλη της και οι τελικοί δικαιούχοι να ενημερώνονται μέσω των οργανώσεων στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι. Η μελέτη παρουσιάζει και τις επιδράσεις του Έργου στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι αξιολόγησαν θετικά την δόμηση του περιεχομένου των προγραμμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν πως είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν άμεσα στην εργασία τους τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν συμμετέχοντας στα προγράμματα. Διαφαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ φορέα υλοποίησης και εκπαιδευόμενων.

 
Συντάκτης

Αλέξης Κόκκος
Δημήτρης Βεργίδης
Θανάσης Κάραλης
Γιώργος Κουλαουζίδης 
Δημήτρης Πατρώνας
Μαρία Τερλιξίδου 

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (ekswteriki_aksiologisi_ergou.pdf)Κείμενο μελέτης0 Kb02/09/11 15:43