Αρχική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές PDF Εκτύπωση E-mail

Περιεχόμενο

Η μελέτη με τίτλο «Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα: δυνατότητες, αδυναμίες και προοπτικές» εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιήθηκε το διάστημα από τον Απρίλιο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014. Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, η μελέτη και παρουσίαση ορισμένων ευρωπαϊκών «καλών πρακτικών» σχετικά με τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η καταγραφή διαπιστώσεων και προτάσεων εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ. Η μελέτη περιλαμβάνει επτά κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση των βασικών μεγεθών που ορίζουν την υφιστάμενη κατάσταση στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο επιχειρεί μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση και αξιολόγηση των βασικών παραγόντων που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με αναφορά στον πρόσφατο νόμο 4186/2013. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών που αποτελούν «σημεία αναφοράς» για τον τρόπο δόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται σε τρείς ενδεικτικές καλές πρακτικές λειτουργίας συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, που βασίζονται στο δυϊκό σύστημα μαθητείας (Γερμανία, Φινλανδία, Νορβηγία). Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικά κείμενα των ευρωπαϊκών πολιτικών και κωδικοποιεί τα κυριότερα μέτρα αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο επιχειρεί να τεκμηριώσει, να συνθέσει και να παρουσιάσει κάποιες βασικές θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

 
Ερευνητική Ομάδα

Στάθης Καρατζογιάννης

Σταυρούλα Πανταζή

(Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ)

 

Παρασκευάς Λιντζέρης

(Εισαγωγή – Επίμετρο)

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (meleti_eppagelmatiki_ekpaid.pdf)Κείμενο μελέτης10776 Kb04/22/16 12:05