Αρχική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση Μελέτη διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ
Μελέτη διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail


Περιεχόμενο

Τα βασικά συμπεράσματα της ποιοτικής και ποσοτικής  έρευνας σχετικά με  την διερεύνηση αναγκών συνδικαλιστικής κατάρτισης-ενημέρωσης των συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ, συνοψίζονται στα εξής:

Η οργάνωση σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης για τους  συνδικαλιστές που δραστηριοποιούνται στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις της ΓΣΕΒΕΕ  κρίνεται  αναγκαία και χρήσιμη.  Ο συνδικαλιστής του σήμερα δρα σε ένα πιο σύνθετο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε μια εποχή που η συνδικαλιστική  πυκνότητα και συμμετοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλή, σε μια εποχή που η ουσιαστική συνδικαλιστική παρέμβαση κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ο σύγχρονος συνδικαλιστής  καλείται να διαδραματίσει έναν πιο σύνθετο και  απαιτητικό ρόλο.  Η διαρκής ενημέρωση, η παρακολούθηση και κατανόηση των νέων δεδομένων,  η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων γενικά, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συνδικαλιστική δράση.

Κοινό τόπο αποτελεί η διαπίστωση πως τα σεμινάρια συνδικαλιστικής ενημέρωσης της ΓΣΕΒΕΕ θα βοηθήσουν το έργο των συνδικαλιστών, θα αυξήσουν τις γνώσεις και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους.

Οι τρείς στους τέσσερις συνδικαλιστές  εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον παρακολούθησης των σεμιναρίων συνδικαλιστικής ενημέρωσης-επιμόρφωσης (75,2%). Σχετικό ενδιαφέρον (μάλλον ναι) δήλωσε  το 19% , ενώ μόλις το 5,8% δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται.   Συγκριτικά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον  συμμετοχής καταγράφεται στους σχετικά νεότερους συνδικαλιστές, με λιγότερα χρόνια συνδικαλιστικής εμπειρίας και στις εκτός Αττικής  περιοχές.

Ως πιθανό εμπόδιο  συμμετοχής στα σεμινάρια αναφέρθηκε  πρωτίστως η έλλειψη χρόνου  λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων (ιδίως αυτή την περίοδο της κρίσης) και δευτερευόντως η  πιθανή έλλειψη ενδιαφέροντος για τα αντικείμενα ενημέρωσης. Ωστόσο τα εμπόδια αυτά θεωρούνται αντιμετωπίσιμα. Γενική αίσθηση αποτελεί το ότι τα συνδικαλιστικά σεμινάρια θα έχουν επιτυχία όσον αφορά στην συμμετοχή.

Η θεματολογία των σεμιναρίων θα πρέπει να περιλαμβάνει  ζητήματα που απασχολούν τους συνδικαλιστές, που έχουν άμεση σχέση με τον ρόλο τους, τις αρμοδιότητες και την καθημερινή δράση τους,  προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σήμερα με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο.

Θέματα που αφορούν την  χρηματοδότηση των ΜΜΕ, που έχουν σχέση  με την βιωσιμότητά τους, την έλλειψη ρευστότητας,  την ενίσχυση των ΜΜΕ κλπ. προκρίνονται στην πρώτη θέση του ενδιαφέροντος.   Τα θέματα αυτά, μαζί με το ασφαλιστικό και το φορολογικό, συνθέτουν ένα σύνολο θεμάτων με κοινό παρονομαστή τα προβλήματα και τις αλλαγές που αντιμετωπίζουν  οι ΜΜΕ στην περίοδο της κρίσης. Σημαντική απήχηση έχουν επίσης και τα θέματα που αφορούν πιο άμεσα τον ρόλο και το έργο του συνδικαλιστή εκπροσώπου εργοδοτικής οργάνωσης ΜΜΕ, την διοίκηση, οργάνωση και καθημερινή λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων κλπ.

Όσον αφορά τις ημέρες και ώρες  διεξαγωγής των σεμιναρίων,  οι απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις με ποσοστά αναφοράς  65%. Ακολουθούν  σε προτιμήσεις το  απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, με ποσοστά αναφοράς περίπου 40%.  Η επιθυμητή διάρκεια των μαθημάτων κάθε φορά  είναι τρείς έως τέσσερις  ώρες.

Επισημαίνεται ότι η μέθοδος διδασκαλίας θα πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να εξασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.  Μικρές και ουσιαστικές εισηγήσεις με χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες,  διάλογος – συζήτηση και  αρκετός χρόνος για ερωτήσεις-απαντήσεις,  αποτελούν τα βασικά ζητούμενα από την διδασκαλία.

Οι σημειώσεις/φωτοτυπίες με βασικές γνώσεις και τα οπτικοακουστικά μέσα θεωρούνται από την πλειοψηφία των συνδικαλιστών  ως το καταλληλότερο διδακτικό υλικό. Το διαδίκτυο ως διδακτικό μέσο αναφέρεται από το 50% των ερωτωμένων (σχετικά περισσότερο από τους νεότερους) ενώ την μικρότερη προτίμηση συγκέντρωσαν τα βιβλία.

Τα επιστημονικά στελέχη του Ινστιτούτου της  ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και  οι συνδικαλιστές με μεγάλη πείρα και ευρεία γνώση  του αντικειμένου, αναφέρονται ως οι καταλληλότεροι εκπαιδευτές για τα σεμινάρια συνδικαλιστικής επιμόρφωσης.  Κατάλληλοι για εκπαιδευτές κρίνονται και  οι ειδικοί επιστήμονες με ευρεία γνώση του κάθε αντικειμένου, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν «δασκαλίστικη» ακαδημαϊκή αντιμετώπιση των ατόμων που συμμετέχουν στα σεμινάρια. Γενικά οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, ενδιαφέροντες, ειδικευμένοι γνώστες, έμπειροι, συγκεκριμένοι.

 
Συντάκτης

Γραφείο Τεκμηρίωσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

MARC AE

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (paradoteo_a.pdf)Βιβλιογραφική επισκόπηση1813 Kb05/19/11 09:46
Download this file (paradoteo_b.pdf)Κείμενο έρευνας1657 Kb10/13/11 09:33