Αρχική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων PDF Εκτύπωση E-mail

Περιεχόμενο

H παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη διερεύνηση των αναγκών διά βίου εκπαίδευσης των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων και των επιδράσεων που οι ενέργειες διά βίου εκπαίδευσης ασκούν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία των εκπαιδευόμενων. Για να γίνει αυτό πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της κατάστασης των ελληνικών και ευρωπαϊκών ΜμΕ, του ρόλου του ανθρώπινου κεφαλαίου και της διά βίου εκπαίδευσης στις ΜμΕ, της βιβλιογραφίας της διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης και των επιδράσεων της διά βίου εκπαίδευσης στη ζωή των συμμετεχόντων. Επιπλέον διενεργήθηκε έρευνα πεδίου για τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης αλλά και των σχετικών επιδράσεων. Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε περιελάμβανε ποσοτική έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίου διερεύνησης των αναγκών και των επιδράσεων των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης καθώς επίσης και ποιοτική έρευνα με ομαδικές εστιασμένες συζητήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις. Και οι δύο μέθοδοι έρευνας έλαβαν χώρα στις έξι μεγάλες πόλεις ακολουθώνταςσυγκεκριμένους οδηγούς διεξαγωγής και ύστερα από σχετική εκπαίδευση των στελεχών που τις υλοποίησαν. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας και η προσέγγιση των διαρθρωτικών εξισώσεων (Structural Equation Modelling – SEM). Η στρατηγική της τριγωνοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό σύγκλιση των αποτελεσμάτων ποσοτικής – ποιοτικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημασία και τις προτιμώμενες προδιαγραφές χώρου, χρόνου, μεθόδων, θεματικών αντικειμένων, αλλά και τις επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα, τη σχέση τους με τα κίνητρα συμμετοχής και το ρόλο της ανάπτυξης δεξιοτήτων στην αντίληψη των επιδράσεων. Τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν όλο το φάσμα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης καθώς και οδηγοί πολιτικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

 
Ερευνητική Ομάδα

Κωνσταντίνος Τσεκούρας

Δημήτρης Βεργίδης

Αρετή Γκυπάλη

Ελένη Καρφάκη

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (meleti_ekpaideutikwn_anagkwn.pdf)Κείμενο μελέτης3925 Kb03/17/14 14:27