Αρχική Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπ.Εργασίας
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπ.Εργασίας
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Πράξη: Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και την πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας 1044
2 Πράξη: Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων 1372
3 Στρατηγικοί Άξονες Σχεδίου Δράσης ΓΣΕΒΕΕ 3326
4 Πράξη: Ενίσχυση θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ 4235
5 Πράξη: Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις 5073
6 Πράξη: Δράσεις ευαισθητοποίησης προβολής και δημοσιότητας των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ 2142
7 Πράξη: Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και της συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις 2533
8 Πράξη: Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 1857