Αρχική Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπ.Εργασίας Πράξη: Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και την πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας
Πράξη: Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και την πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας PDF Εκτύπωση E-mail

To έργο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών και ειδικότερα συνιστά τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ στην οικοδόμηση, θεσμοθέτηση και κυρίως τη λειτουργική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης, μέσω ενεργειών διερεύνησης των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.

Στόχος του έργου είναι καταρχάς η αποτύπωση, η καταγραφή και η πρόγνωση των αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο και για όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των τοπικών αγορών εργασίας, των μονάδων επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των υποσυστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας, για την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διεξαγωγή δύο πανελλαδικών ποσοτικών «Γενικών Ερευνών Διάγνωσης Δεξιοτήτων», μία των εργοδοτών και μία των εργαζομένων, κυρίως σχετικά με τις οριζόντιες δεξιότητες που χρειάζεται η δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα (επιχειρήσεις-εργαζόμενοι) και τεσσάρων ποιοτικών μελετών (μία κάθε ένας φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών) σχετικά με τις ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα της ελληνικής οικονομίας.

Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και των επιστημονικών προδιαγραφών του έργου γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού  (ΕΙΕΑΔ).

Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα για το υποέργο 7 «Συντονισμός και επιστημονική υποστήριξη του έργου»

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 6 «Ποιοτική έρευνα αναγκών δεξιοτήτων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»