Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα Leonardo Da Vinci Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τίτλο «From occupational profiles to educational programs and curricula, Δράση «Εταιρικές Σχέσεις» (Περιγραφή έργου)
Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τίτλο «From occupational profiles to educational programs and curricula, Δράση «Εταιρικές Σχέσεις» (Περιγραφή έργου) PDF Εκτύπωση E-mail

 

For English press here

 

Περιγραφή του Έργου

Σ’ αυτή την περίοδο της οικονομικής ύφεσης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν βασίσει πάνω στο οικοδόμημα των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων τόσο την επικύρωση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, με αναφορά στα ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων -NQF, EQF) και εφαρμόζοντας μεθοδολογίες που βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET). Έτσι επιτυγχάνεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανθρώπων και η σύζευξη του χάσματος ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Σκοπός μας είναι να εστιάσουμε στις ευκαιρίες και τα δυνατά σημεία των μεθόδων που εφαρμόζουν οι διαφορετικές χώρες, μέλη του δικτύου μας, όσον αφορά στο μετασχηματισμό των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Η έλλειψη μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, λόγω των διαφορετικών συστημάτων ανά χώρα, που υπάρχουν στη Δια Βίου Μάθηση είναι μια αδυναμία και ακριβώς αυτό το σημείο είναι η αφετηρία του παρόντος προγράμματος:  θα βασιστούμε σε υπάρχουσες ορθές πρακτικές, που εφαρμόζονται στις διαφορετικές χώρες του δικτύου, προκειμένου να αναπτύξουμε τους κατευθυντήριους άξονες μιας κοινής μεθόδου που θα βασίζεται στις αρχές του ECVEΤ.

Όλοι οι εταίροι του παρόντος προγράμματος δραστηριοποιούνται στα πλαίσια ισχυρών δικτύων αφενός των κοινωνικών εταίρων και αφετέρου των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ελλάδα,  Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία και  Κύπρο).

Τα Ινστιτούτα Εργασίας της Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) και της Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ)  είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), ενώ η συμμετοχή του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και των Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και από τις δύο πλευρές (εργαζόμενοι και εργοδότες). Το ευρωπαϊκό δίκτυο EVTA είναι δίκτυο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελείται από 18 μέλη σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, στο οποίο δραστηριοποιείται και η EMELSA (Ισπανία) και διατηρεί στενή συνεργασία με το Ολλανδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης KCH international.  Στο πλαίσιο αυτών των δικτύων, η διαχείριση της γνώσης μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, είναι προτεραιότητες.

Ποιος είναι ο κύριος στόχος μας;

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εργαστούμε όλοι μαζί στο πλαίσιο ενός σχήματος συνεργασίας, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρία πάνω στους βασικούς άξονες «μετάφρασης» των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, βασιζόμενοι στις αρχές του ECVET και καταλήγοντας σε ένα κοινό επίπεδο κατανόησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια της δικτύωσης μας.

Κύριες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 6 συναντήσεων εργασίας:

  • δημιουργία κοινών ποιοτικών κριτηρίων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, εστιάζοντας στις μεθόδους-πρακτικές που εφαρμόζονται, όσον αφορά στη μετατροπή των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων αξόνων σχετικά με τις υπάρχουσες μεθόδους και τις πρακτικές ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αναφορά στα Επαγγελματικά Περιγράμματα, βασισμένα και στα προηγούμενα αποτελέσματα των ποιοτικών κριτηρίων
  • ανάλυση σε βάθος «καλύτερων πρακτικών» σε συγκεκριμένα παραδείγματα επαγγελμάτων,
  • ανάπτυξη προτάσεων, 
  • ανάπτυξη σχεδίου διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, ως ορθή πρακτική ECVET,
  • δημιουργία βιώσιμου Ευρωπαϊκού δικτύου.

Ποιοι είμαστε;

ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσωπα Επικοινωνίας: Χριστίνα Σπηλιώτη ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Νατάσα Μπέτζιου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ

Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Ελπίδα Λαΐου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

EVTA - Association Européenne pour la Formation Professionnelle

Brussels, Belgium

Πρόσωπα Επικοινωνίας: Pauline Vandenbosch ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Alexandra Chkolar ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

INEK-PEO – Cyprus Labour Institute

Lefkosia, Cyprus

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Polina Stavrou ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

KCH International

Ede, Netherlands

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Renate Brouwer ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

IMELSA - Impulso Economico Local, Sau

Valencia, Spain

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Andres Alcaina Serna Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.