Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα Progress «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων», PROGRESS
«Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων», PROGRESS PDF Εκτύπωση E-mail

ΠεριγραφήτουΈργου 

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αποτελέσματα ερευνών μεγάλων εταιρειών, καταδεικνύουν ότι η αυξημένη συμμετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο και οικονομικών συστημάτων. Εντούτοις, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, μόνο το 5,8% των εκτελεστικών θέσεων σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών κατέχονται από  γυναίκες, ενώ δεν υπάρχει καμία γυναικά σε θέση διευθύνοντος συμβούλου (CEO) στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, παρόλο που από έρευνα που κυκλοφόρησε το 2012 και κάλυψε τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες από πλευράς κύκλου εργασιών και γυναικών που καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις προέκυψε ότι το 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχουν γυναίκα επικεφαλής.

Η προτεινόμενη δράση βασίζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, που ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πολιτικής της «Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2010-2015". Το Έργο ανταποκρίνεται επίσης στις κυρίαρχες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής  "Ευρώπη 2020" για την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ποιος είναι ο σκοπός του Έργου;

Σκοπός του Έργου είναι η εξισορρόπηση της συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων  μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι του Έργου;

Κεντρικοί στόχοι του είναι τόσο η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων σε θέματα ισότητας των φύλων και ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με προώθηση καλών πρακτικών και ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό σύστημα διαχείρισης των εταιρειών, όσο και ενδυνάμωση των ίδιων των γυναικών.

 

Ποιοι υλοποιούν το Έργο;

Το Έργο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το ΣΕΒ.

Κύριες δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου:

  • Διοργάνωση από τη ΓΓΙΦ συνεδρίων, καθώς και εκστρατείας (συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών σποτ, αφισών κ.λπ.), προκειμένου για την έναρξη του δημόσιου διαλόγου και την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και της κοινής γνώμης για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών – γυναικών σε επίπεδο λήψης οικονομικών αποφάσεων. Εκπόνηση μελέτης για τα εργαλεία, τις μεθοδολογίες, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τις γυναίκες σε επίπεδο λήψης οικονομικών αποφάσεων, καθώς και δημιουργία online εργαλείου αξιολόγησης των στελεχών που στοχεύουν σε υψηλές θέσεις σε επίπεδο λήψης οικονομικών αποφάσεων (λογισμικό για την επεξεργασία των δεδομένων και παραγωγή δυναμικών αναφορών και στατιστικών μετρήσεων)
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού – εργαλείων και υλοποίηση από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εργαστηρίων (work-shops), με βασικό σκοπό την παρουσίαση και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε ελληνικές ή/και ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν ενσωματώσει πολιτικές που σχετίζονται με το φύλο. Τα εργαστήρια αυτά θα απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες διευθυντές (managers), εκτελεστικοί διευθυντές (executive managers) και διευθύνοντες σύμβουλοι (CEOs).
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού – εργαλείων και πραγματοποίηση συνεδριών coaching από τον ΣΕΒ  σε γυναίκες που βρίσκονται σε θέσεις διευθυντών (managers), εκτελεστικών διευθυντών (executive managers) και διευθυνόντων συμβούλων (CEOs) με στόχο την ενθάρρυνσή τους για προώθηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και εξέλιξής τους στην επαγγελματική ιεραρχία.