Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα Open Up Entrepreneurship Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα
Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα PDF Εκτύπωση E-mail

Πλαίσιο χρηματοδότησης: Erasmus+/Education and training

Χρονική περίοδος υλοποίησης: 2015-2017

Ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο: Συντονιστής εταιρικού σχήματος

Εταιρικό σχήμα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Πανεπιστήμιο Πάτρας, University of Manchester, University of Bari, BIC Burgos

Website: tbc

Συνοπτική περιγραφή:

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών μέσων στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων. Το ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον που θα αναπτυχθεί θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ιδιοκτητών υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (εργοδοτών ή/και αυτοαπασχολουμένων), αλλά και δυνητικών επιχειρηματιών (π.χ. φοιτητές) στις βασικές αρχές της διεθνούς ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με στόχο τη βελτίωση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρονται από την ψηφιακή οικονομία. Το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα ανοιχτό, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, το οποίο φιλοδοξεί να διδάξει τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας για τις υφιστάμενες ή μελλοντικές επιχειρήσεις τους.

Στόχοι-αποτελέσματα:

1 εκπαιδευτικό περίγραμμα

1 ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

ανοιχτά εκπαιδευτικά εργαλεία/υλικά

καλές πρακτικές και οδηγίες για μια ανοιχτή επιχειρηματικότητα

υλικά δημοσιότητας

3 μελέτες

- Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα επιχειρηματικότητας

- Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής

- Εξωτερική αξιολόγηση του έργου.