Αρχική Ευρωπαϊκά Προγράμματα NAAGRCY - National Authorities for Apprenticeship NAAGRCY - Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο
NAAGRCY - Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο PDF Εκτύπωση E-mail

Το έργο αποτελεί διακρατική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ειδικότερα της Μαθητείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μέσα από τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.