Αρχική Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΠΑΝΑΔ - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠΑΕ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Πράξη «8-Π. Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 7007
2 Πράξη «3-Π. Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 5910
3 Πράξη «2-Π. Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» 5195