Αρχική Φωτογραφίες 12-03-2014 Συνέδριο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης

Πολυμεσικό υλικό

12-03-2014 Συνέδριο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης