Αρχική Καινοτομία - Ανάπτυξη
Καινοτομία - Ανάπτυξη
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης ‘Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις’» 1032
2 Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών - δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων 3019