Αρχική Κοινωφελής Εργασία - Αποτλέσματα
Κοινωφελής Εργασία - Αποτελέσματα PDF Εκτύπωση E-mail
   
 Περιφέρεια Ηπείρου (Ν. Άρτας – Ν. Θεσπρωτίας – Ν. Ιωαννίνων)

Σήμερα 04/03/2013 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του παραρτήματος Ηπείρου του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στα Ιωάννινα, επί της οδού 2ο χλμ Λεωφόρου Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 45500, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.401/1/2012 & 24.402/1/2012 & 24.403/1/2012 ανακοινώσεων σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακες Προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακες Απορριπτέων με ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακες Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής - Δυτική Αττική - ΚΟΧ 24.908/1/2012

Σήμερα 21/11/2012 και ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 10433 στην Αθήνα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.908/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

Σχετικά αρχεία:

Περισσότερα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ΚΟΧ 24.202Α/1/2012

Σήμερα 18/9/2012 και ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κωλέττη 24, Τ.Κ. 546 27, αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.202Α/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας Προσληπτέων, κατ’ αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Αποκλειομένων με ταξινόμηση κατ’ αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

Σχετικά αρχεία:

Παροχή διευκρινίσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00-14.00, τηλ. επικοινωνίας  2310 545 967.

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής - Πειραιάς - ΚΟΧ 24.905/1/2012

Σήμερα 11/9/2012 και ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 10433 στην Αθήνα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.905/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή ενότητα Πειραιά , στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

Περισσότερα

Κεντρικός Τομέας Αθηνών - ΚΟΧ 24.903/1/2012

Σήμερα 31/08/2012 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 10433 στην Αθήνα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.903/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας Αθηνών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής -Τομέας Νήσων - ΚΟΧ 24.906/1/2012

Σήμερα 7/9/2012 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 10433 στην Αθήνα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.906/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής-Τομέας Νησιών», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά , με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής - ΚΟΧ 24.907/1/2012

Σήμερα 7/9/2012 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 10433 στην Αθήνα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.907/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής , στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής - Βόρειος Τομέας (Δήμος Αμαρουσίου ) - ΚΟΧ 24.901/1/2012

Σήμερα 07/9/2012 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Αριστοτέλους 46, Τ.Κ 10433 στην Αθήνα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.901/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου , στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ν. Λάρισας ) - ΚΟΧ 24.502/1/2012

Σήμερα 27/8/2012 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Καστοριάς 2Α, 41335 στη Λάρισα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.502/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας Προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ν. Κοζάνης - Δήμος: Βοΐου ) - ΚΟΧ 24.303/1/2012

Σήμερα 5/9/2012 και ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στη Σιάτιστα Τρανζάπειο-Τσίπειο Οικοτροφείο Σιατίστης, Τ.Κ. 50 300, αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.303/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

1. Πίνακας Προσληπτέων, κατ’ αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.

2. Πίνακας Αποκλειομένων με ταξινόμηση κατ’ αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.

3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και

4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας ) - ΚΟΧ 24.603/1/2012

Σήμερα 11/09/2012 και ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19 , Τ.Κ 49100 στην Κέρκυρα αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας προσληπτέων της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.603/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πινάκας Αποκλειομένων με αλφαβητική σειρά με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. 

Περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλονιάς ) - ΚΟΧ 24.604/1/2012

Σήμερα 27/8/2012 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19 , Τ.Κ 49100 στην Κέρκυρα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.604/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλονιάς», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πινάκας Αποκλειομένων με αλφαβητική σειρά με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού .
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας ) - ΚΟΧ 24.605/1/2012

Σήμερα 06/09/2012 και ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19 , Τ.Κ 49100 στην Κέρκυρα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.605/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πίνακας Αποκλειομένων με αλφαβητική σειρά με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού .
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου ) - ΚΟΧ 24.601/1/2012

Σήμερα 27/8/2012 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19 , Τ.Κ 49100 στην Κέρκυρα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.601/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
 2. Πινάκας Αποκλειομένων με αλφαβητική σειρά με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού .
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

 

Περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ν. Τρικάλων - Δήμος: Καλαμπάκας ) - ΚΟΧ 24.505/1/2012

Σήμερα 27/8/2012 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Καστοριάς 2Α, 41335 στη Λάρισα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.505/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα-Νομός Τρικάλων-Δήμος Καλαμπάκας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

 1. Πίνακας Προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
 2. Πίνακας Απορριπτέων κατά αλφαβητική σειρά, με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
 3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
 4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο

 

 

Περισσότερα

Δ. Ελλάδα - Ν. Αχαΐας - Δήμος Ερυμάνθου - ΚΟΧ 24.702/1/2012

Σήμερα 20/8/2012 και ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οδός Πανεπιστημίου 170 , Τ.Κ 26443 στην Πάτρα αναρτήθηκαν
οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 24.702/1/2012 ανακοίνωσης
σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για
την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:
 
1.Πίνακας προσληπτέων, κατά αλφαβητική σειρά , με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
2. Πινάκας Αποκλειομένων με αλφαβητική σειρά με αναγραφή τον λόγο αποκλεισμού .
3. Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο και
4. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.

 

Περισσότερα