Αρχική Οικονομία - Μικρές Επιχειρήσεις Χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων PDF Εκτύπωση E-mail


Περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη μελέτη διερεύνησης των χρηματοδοτικών υποδομών στην Ελλάδα και πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις υλοποίησης. Στην α’ φάση πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου πριν εμφανιστεί η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2008). Στη β’ φάση πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2009) ενώ ταυτόχρονα διερευνήθηκαν και καταγράφηκαν οι χρηματοδοτικές υποδομές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

 Στόχοι και βασικά συμπεράσματα

Βασικοί στόχοι της μελέτης ήταν:

  • Η διερεύνηση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.
  • Η διερεύνηση, καταγραφή και σύγκριση των χρηματοδοτικών υποδομών στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η Ελλάδα, συγκρινόμενη με τα αναπτυγμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), υστερεί δραματικά στις χρηματοοικονομικές υποδομές της και συνεπώς στην ποιότητα και ποσότητα των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τις ΜΕ και ΠΜΕ.

Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών πεδίου καταλήγουν σε παρόμοια βασικά συμπεράσματα αναφορικά με το θέμα της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, παρότι η πρώτη διεξήχθη λίγο πριν την χρηματοπιστωτική κρίση και η δεύτερη μεσούσης της κρίσης . Συνεπώς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στο θέμα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι διαχρονικά.

Βασικά Ευρήματα της μελέτης

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων

  • Η κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των μικρών επιχειρήσεων γίνεται κυρίως με την μορφή της αυτοχρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, το 91% των επιχειρηματιών καλύπτουν πλήρως (43%) ή μερικώς (48%) τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες με αυτοχρηματοδότηση.
  • Οι μισές περίπου επιχειρήσεις δεν προσφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό καθώς το 56,7% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν καθόλου βραχυπρόθεσμα δάνεια και το 51,6% καθόλου μακροπρόθεσμα δάνεια. Τονίζεται ότι από τις επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν καθόλου μακροπρόθεσμο δανεισμό, περίπου 1 στις 4 θα τον επέλεγαν ως πρώτη επιλογή για να χρηματοδοτήσουν μια επένδυση.
  • Σχετικά με την αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω φορέων (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, Αναπτυξιακός νόμος κ.α.), διακρίνεται έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης καθώς περίπου 3 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τους φορείς ή τα προγράμματά τους.
  • Βασικό επίσης συμπέρασμα είναι ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις (51,3%) δηλώνουν ότι η τρέχουσα χρηματοδότησή τους είναι ελλιπής.

Χρηματοδοτικές υποδομές

  • Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αδυνατεί να προσφέρει στις ΜΜΕ εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα τραπεζικά επιχειρηματικά δάνεια καλύπτουν πλήρως (κατά 100%) μόλις το 1,5% των χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων.
  • Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αγορά υβριδικής χρηματοδότησης (mezzanine finance) των μικρών επιχειρήσεων, ούτε αγορά  μικροδανείων ή θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών αυτών.
  • Η χρήση χρηματοδοτικών πηγών ιδίων κεφαλαίων (π.χ. venture capital) εκτός οικογένειας είναι πολύ περιορισμένη. Οι επενδύσεις των επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) αποτελούν το 0,19% του ΑΕΠ της χώρας έναντι αντίστοιχου μέσω ευρωπαϊκού όρου 0,58%. Ο αριθμός των δικτύων των Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Ευρώπη από 66 το 1999 ανήλθε σε 297 στα μέσα του 2008 με την Ελλάδα να διαθέτει ένα μόνο δίκτυο από τα μέσα του 2004.

 
Συντάκτης

Δασκαλάκης Νίκος

Παπαρσένος Αλέξανδρος

 
Επισυναπτόμενα

Επισυναπτόμενα
Μέγεθος ΑρχείουΜέγεθος ΑρχείουΤελευταία Τροποποίηση
Download this file (xrimatodotisi_mirkwn_epixeirisewn_a.pdf)Κείμενο μελέτης (Μέρος Α')1566 Kb02/16/11 12:50
Download this file (xrimatodotisi_mirkwn_epixeirisewn_b.pdf)Κείμενο μελέτης (Μέρος Β')1257 Kb02/16/11 12:50