Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών παραμετροποίησης και εισαγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διαδικτυακή εφαρμογή e-learning

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών παραμετροποίησης και εισαγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διαδικτυακή εφαρμογή e-learning PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2015 10:32

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο του υποέργου 15 «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών», της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (MIS 296403) με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάθεση υπηρεσιών παραμετροποίησης και εισαγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε διαδικτυακή εφαρμογή e-learning.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των προσφορών: 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προϋπολογισμός: 16.260€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου:  από την υπογραφή της σύμβασης και ως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» (η οποία, την παρούσα χρονική στιγμή, έχει προσδιορισθεί για τις 30.11.2015).

Χρηματοδότηση: Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του υποέργου 15 «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών», της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (MIS 296403) με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων.

Σχετικά αρχεία: