Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση δύο εντύπων στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των μικρών επιχειρήσεων» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση δύο εντύπων στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των μικρών επιχειρήσεων» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2015 11:00

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας σύμφωνα με την από 09/09/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους, σχετικά με την εκτύπωση δύο (2) εντύπων για το έργο του με τίτλο «Δικτύου Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας των μικρών Επιχειρήσεων» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, του Ε.Π. Ανθρώπινου Δυναμικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Σεπτεμβρίου 2015

Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.559€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Σχετικά αρχεία: