Αρχική Ολοκληρώθηκαν Αναζήτηση προσφορών για τη δημιουργία και παραγωγή βίντεο

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για τη δημιουργία και παραγωγή βίντεο PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2015 15:39

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το υποέργο 17 «Δημιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς» της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ». Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου αναζητά προσφορές για την παραγωγή δημιουργία ενός βίντεο, για τις ανάγκες παρουσίασης του φορέα με στόχο την ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων με κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Οκτωβρίου 2015

Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Σχετικά αρχεία: