Αρχική Ολοκληρώθηκαν Αναζήτηση προσφορών για την έκδοση μελέτης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την έκδοση μελέτης PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2015 15:01

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 464644 του Ε.Π. «Αττική», αναζητά ανάδοχο για την παραγωγή και έκδοση βιβλίου με αντικείμενο μελέτη για την Ανάπτυξη Συνεργατικών Σχηματισμών στα Αστικά Κέντρα – το παράδειγμα της Αθήνας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Σχετικά αρχεία: