Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση για την κατάρτιση μητρώου συμβούλων Ανθρωπίνου Δυναμικού

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση μητρώου συμβούλων Ανθρωπίνου Δυναμικού PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 05 Ιούλιος 2016 00:00

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» συμμετέχει στην «Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμπράττοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), ως συντονιστή εταίρο και το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) καιθα καταρτίσει Μητρώο Συμβούλων, για την παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα σε έως 161 ωφελούμενους:

(α) πρώην εργαζόμενους της εταιρείας SpriderStores Α.Ε. και

(β) άνεργους νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Σχετικά αρχεία: