Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 15:20

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: 18 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους τεχνικών επαγγελμάτων (Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής και Εγκαταστάτης – Συντηρητής Καυστήρα) στο πλαίσιο της δράσης BUILD UP Skills UPSWING.

Οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι/ες κατατάσσονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ανά παράρτημα υλοποίησης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εφόσον πληρούνται οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις των υποψηφίων όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση ανά επάγγελμα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 4 Νοεμβρίου 2016

Διάρκεια έργου: 01/09/2014 - 01/09/2017

Χρηματοδότηση: Τα πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται – χωρίς κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες - στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 5 (WP 5) «Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν αναβαθμισμένα τεχνικά προσόντα» της δράσης BUILD UP Skills UPSWING, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»).

Σχετικά αρχεία: