Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναζήτηση προσφορών για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναζήτηση προσφορών για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 01 Μάρτιος 2017 14:08

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το υποέργο «Συντονισμός και Διαχείριση Δράσεων» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητά προσφορές για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 17 Μαρτίου 2017.

Σχετικά αρχεία: