Αρχική Ολοκληρώθηκαν Αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια λογισμικών

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια λογισμικών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Μάρτιος 2017 13:30

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το υποέργο «Συντονισμός και Διαχείριση Δράσεων» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την από 22/7/2017 απόφαση του Δ.Σ του φορέα, αναζητά προσφορές για την προμήθεια λογισμικών.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 17 Μαρτίου 2017.

Σχετικά αρχεία: