Αρχική Ολοκληρώθηκαν Πρόσκληση αναζήτησης εκπαιδευτών για την εκμάθηση λογισμικών επεξεργασίας εικόνας, σελιδοποίησης, γραφιστικών, ήχου και εικόνας

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης εκπαιδευτών για την εκμάθηση λογισμικών επεξεργασίας εικόνας, σελιδοποίησης, γραφιστικών, ήχου και εικόνας PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017 16:39

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» πρόκειται να υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως εκπαιδευτές για την εκμάθηση λογισμικών επεξεργασίας εικόνας, σελιδοποίησης, γραφιστικών, ήχου και εικόνας.

Καταληκτική ημερομηνία: 5 Απριλίου 2017

Σχετικά αρχεία: