Αρχική Ολοκληρώθηκαν Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου για το σύνολο των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΤΕΠ ΑΝΑΔ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου για το σύνολο των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΤΕΠ ΑΝΑΔ PDF Εκτύπωση E-mail

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης σύνταξης επικοινωνιακού σχεδίου για το σύνολο των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΤΕΠ ΑΝΑΔ.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 19 Απριλίου 2010

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20 Απριλίου 2010

Προϋπολογισμός: 65.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 19%

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 3.250€

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι και 31/12/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πράξεων «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», υποέργο 18 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: