Αρχική Ολοκληρώθηκαν Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τις μικρές επιχειρήσεις (ΟΑΕΕ – Εργοδότες – Αυτοαπασχολούμενοι)

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τις μικρές επιχειρήσεις (ΟΑΕΕ – Εργοδότες – Αυτοαπασχολούμενοι) PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης "Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τις μικρές επιχειρήσεις (ΟΑΕΕ – Εργοδότες – Αυτοαπασχολούμενοι)".

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 13 Απριλίου 2010

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14 Απριλίου 2010

Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 19%

Διάρκεια έργου: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πράξεων «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», υποέργο 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: