Αρχική Ολοκληρώθηκαν Διερεύνηση αναγκών συνδικαλιστικής κατάρτισης - ενημέρωσης μελών ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διερεύνηση αναγκών συνδικαλιστικής κατάρτισης - ενημέρωσης μελών ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης "Διερεύνηση αναγκών συνδικαλιστικής κατάρτισης - ενημέρωσης μελών ΓΣΕΒΕΕ"

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 13 Απριλίου 2010

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14 Απριλίου 2010

Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 19%

Διάρκεια έργου: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πράξεων «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», υποέργο 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: