Αρχική Ολοκληρώθηκαν Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης "Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων"

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 10 Μαΐου 2010

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11 Μαΐου 2010

Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πράξεων «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», υποέργο 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: