Αρχική Ολοκληρώθηκαν Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα για τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα για τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση της μελέτης "Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και την διαμόρφωση των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ".

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 12 Μαΐου 2010

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13 Μαΐου 2010

Προϋπολογισμός: 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των πράξεων «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», υποέργο 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: