Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Επαναλαμβανόμενες μελέτες – δημοσκοπήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Επαναλαμβανόμενες μελέτες – δημοσκοπήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκπόνηση επαναλαμβανόμενων μελετών – δημοσκοπήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 19 Ιουλίου 2010

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20 Ιουλίου 2010

Προϋπολογισμός: 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2013

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 8.000€

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της Θεσμικής Επιχειρησιακής Ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», υποέργο 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σχετικά αρχεία: