Αρχική Ολοκληρώθηκαν Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών για προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών για προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών για συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου σε 10 αντικείμενα εκπαίδευσης. Η επιλογή θα γίνει βάσει αξιολόγησης προσόντων.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 12 Ιανουαρίου 2011

Διάρκεια έργου: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης - ΑΠ7,8,9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1, Δράση 2.

Σχετικά αρχεία: