Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών -υπευθύνων θεματικών ενοτήτων για προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών -υπευθύνων θεματικών ενοτήτων για προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών - υπευθύνων θεματικών ενοτήτων στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. Η επιλογή θα γίνει βάσει αξιολόγησης προσόντων.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2011

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έργου μέχρι και 30/06/2013

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης - ΑΠ 7, 8, 9 » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υποέργο 1, Δράση 3

Σχετικά αρχεία: