Αρχική Ολοκληρώθηκαν Αναζήτηση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιστημονικού στελέχους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις»

 

Νέα Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 11 Μαρτίου 2011

Είδος / Διάρκεια απασχόλησης: Μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της σχετική σύμβασης έως και 31/12/2013

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Δίκτυο ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Σχετικά αρχεία: